Van Grondelle
Genealogie


ArtikelenEen lijfrentebrief van 30 guldens ’s jaers ten lijve van Maria Wijtings
Bij ons onderzoek in het Stadsarchief van Rotterdam naar Johannes van Grondelle, een Rotterdamse pruikenmaker en koopman in de achttiende eeuw, stuitten wij op het fenomeen lijfrentebrief. Wat was een lijfrentebrief en welke betekenis kan die hebben voor genealogisch onderzoek? Dat beschrijven we in dit artikel.
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Gens Nostra 2017, jaargang 72 nummer 4, blz. 206-207.

Johannes van Grondelle, een Rotterdamse pruikenmaker en koopman in de achttiende eeuw
Johannes van Grondelle (1699 - 1773) begon zijn werkzame leven als pruikenmaker in Rotterdam, maar ondernam al snel ook andere activiteiten; hij handelde in producten zoals tabak en pijpen. Daarnaast leende hij vanaf 1731 regelmatig aanmerkelijke bedragen uit aan dienaren van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) en leverde aan hen goederen voor privéhandel in Oost-Indië. Ook kocht en verkocht hij de handelswaren die VOC-opvarenden meebrachten bij hun thuisreis.
Bovendien lijkt Johannes een actief lid van de Rotterdamse samenleving te zijn geweest. Hij werd regelmatig benoemd tot executeur-testamentair en administrerend voogd.
Dit artikel is op 8 december 2016 gepubliceerd in het Rotterdams Jaarboekje 2016, blz. 144 t/m 168.

Van hooploper tot opperstuurman, de loopbaan van Boudewijn van Grondelle bij de Verenigde Oostindische Compagnie
Boudewijn van Grondelle uit Middelburg zeilde in 1747 als leerling-matroos op het VOC-schip Baarzande naar de Oost. In dienst van de VOC bracht hij het tot eerste stuurman. Hij maakte in totaal zeven reizen en overleed in 1765 in het hospitaal van Batavia. Dit artikel beschrijft zijn lotgevallen en die van zijn familie.

Het Historisch Kadaster als bron voor genealogisch onderzoek, de familie Van Grondelle te Geertruidenberg
Waar woonden onze voorouders? Welke huizen hadden zij in bezit en wanneer? Voor de stad Geertruidenberg is hierover veel bekend dankzij het daar opgebouwde 'Historisch Kadaster'. Dit artikel beschrijft enkele mogelijkheden van dit Historisch Kadaster voor genealogisch onderzoek. Op basis van deze gegevens wordt geschetst waar in Geertruidenberg in de periode van 1635 tot circa 1800 zes generaties van de familie Van Grondelle woonden.
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Gens Nostra 50 (1995, maart) blz. 146 t/m 158.

Een timmerman uit Geertruidenberg; de levensloop van Cornelis van Grondelle, meester orgel- en fortepianomaker en -steller
Dit artikel beschrijft het leven van Cornelis van Grondelle. Cornelis, een zoon van Jeremias van Grondelle en Janneken van der Sluijs, werd in 1733 in Geertruidenberg geboren. Hij werkte aanvankelijk bij zijn vader in de zaak als timmerman. Cornelis en zijn vrouw Geertruy Wijnen kregen drie kinderen: Jannetje, Leendert en Adriana Cornelia. Na de dood van zijn vrouw in 1777 vertrekt Cornelis via Est naar Amsterdam. Daar trouwt hij met Helena Bettink, de weduwe van de orgel- en clavecimbelmaker Engelbertus Hagemann. Cornelis zet samen met Helena diens zaak voort. In 1792 verhuizen ze naar Naarden waar Cornelis in 1795 overlijdt.

Een Breukelse organist en zijn gezin in de 19e eeuw
Dit artikel beschrijft het leven van Leonardus van Grondelle. Leonardus, de zoon van Cornelis van Grondelle en Geertruy Wijnen, was van circa 1800 tot 1834 organist op het orgel van de Hervormde Kerk in Breukelen. Leonardus en zijn vrouw Ernestina Johanna Mocklerin kregen zeven kinderen. Van hun zoon Leonardus stamt de uitgebreide familie Van Grondelle in Zeist en omstreken.
Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jrg. 8, nr. 3, 1993.