Van Grondelle
Genealogie


Zeven generaties in Geertruidenberg

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 februari 2017.

I. Jan Bastiaense, geb. Drimmelen, visser, begr. Geertruidenberg 23-1-1678, otr./tr. Geertruidenberg 21-1/12-2-1634 Lysbeth Jochems, j.d. te Geertruidenberg geboren en woonachtig. Bij trouwen woont ook Jan Bastiaens in Geertruidenberg.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
 1. Jeremias, volgt IIa
 2. Jochem, volgt IIb
 3. Bastiaen, volgt IIc
 4. Catlijn (Catharina), geb. Geertruidenberg, begr. ald. 9-3-1713, otr./tr. ald. 21-10/4-11-1668 Anthonij Claessen van der Sluijs, geb. Geertruidenberg, begr. verm ald.

IIa Jeremias Janssen (van Grondelle), visser, begr. Geertruidenberg 24-5-1704, otr./tr. Geertruidenberg 11/27-10-1658 Anneken Boudewijns, overl. ald. 7-8-1709.

Uit dit huwelijk te Geertruidenberg geb. (volgorde onbekend):
 1. Jacobus, volgt IIIa
 2. Joost, volgt IIIb
 3. Boudewijn, volgt IIIc
Hartong (Gens Nostra 1969) noemt nog een vierde kind, Anneken. Wij hebben hiervoor geen aanwijzing kunnen vinden. Wellicht is hier een verwarring opgetreden met de vrouw van Jeremias.


IIIa Jacobus van Grondelle, geb. Geertruidenberg, visser, begr.ald. 30-1-1745, otr. ald. 14-10-1685 Adriaantje Struyck, ged. Oosterhout 9-1-1661, begr. Geertruidenberg 17-9-1701, dr. van Jan Adriaanse Struyck en Wilmken Hendriks Ackermans.

Uit dit huwelijk te Geertruidenberg ged.:
 1. Henricus, ged. 15-10-1690, begr. ald. 17-1-1691.
 2. Elisabeth, ged. 18-5-1692, ongehuwd, overl./begr. ald. 29-11/1-12-1774.
 3. Jochem, ged. 17-10-1694, volgt IVa
 4. Willemina, ged. 15-9-1697, begr. ald. 5-11-1697.
 5. Jeremias, ged. 22-12-1698, volgt IVb
 6. Willem, ged. 11-9-1701, volgt IVc

IVa Jochem van Grondelle, ged. Geertruidenberg 17-10-1694, (zalm)visser, begr. ald. 18-8-1755, otr./tr. ald. 23-9/7-10-1724 Wilhelmina van der Sluys, ged. Geertruidenberg 8-7-1694, begr. ald. 10-3-1752, dr. van Govert van der Sluys en Cornelia Adriaanse van Beyeren.

Uit dit huwelijk te Geertruidenberg ged.:
 1. Jacobus, ged. 20-6-1726, begr. ald. 20-7-1726.
 2. Govert, ged. 24-7-1729, begr. ald. 5-11-1735.

IVb Jeremias van Grondelle, ged. Geertruidenberg 22-12-1698, meester timmerman / schepen, begr. ald. 26-6-1784, otr./tr. ald. 5/20-2-1729 Janneken van der Sluys, ged. Geertruidenberg 20-11-1701, begr. ald. 13-4-1771, dr. Govert van der Sluys en Cornelia Adriaanse van Beijeren.

Uit dit huwelijk te Geertruidenberg ged.:
 1. Jacobus, ged. 19-3-1730, volgt Va
 2. Govert, ged. 19-4-1731, begr. ald. 17-9-1738.
 3. Cornelis, ged. 11-6-1733, volgt Vb
 4. Adrianus, ged. 7-9-1736, begr. ald. 18-9-1749.
 5. Govert, ged. 5-10-1738, volgt Vc
 6. Adriana Cornelia, ged. 30-6-1743, otr./tr. Geertruidenberg 16-7/3-8-1773 Maas van Altena, geb. te Soest, begr.verm. Geertruidenberg (voor 1785).
  Uit dit huwelijk 7 kinderen. Adriana Cornelia 17-5-1785 met attestatie naar Muiden vertrokken.

Va Jacobus van Grondelle, ged. Geertruidenberg 19-3-1730, broodbakker, begr. Ouderkerk a/d IJssel 14-4-1795, otr. Raamsdonk 11-4-1755 Cornelia Dorrenboom, ged. Raamsdonk 25-12-1721, begr. ald. 30-3-1805, dr. van Johannis Dorrenboom en Anthonette Conings.

Uit dit huwelijk:
 1. Jannettie, ged. Geertruidenberg 10-10-1756, overl. Ouderkerk a/d IJssel 13-1-1803.

Vb Cornelis van Grondelle*, ged. Geertruidenberg 11-6-1733, timmerman, later orgelmaker, begr. Naarden 21-8-1795, otr./tr. (1) Sprang 4/25-2-1773 Geertruy Wijnen, ged. Sprang 13-8-1747, overl. Geertruidenberg 18-4-1777, begr. ald. 22-4-1777, dr. van Leendert Wijnen en Adriana Hijmans;
otr.(2) Amsterdam 15-10-1784 Helena Bettink, ged. Amsterdam 2-4-1741, begr. ald. 23-1-1811, wed. van Engelbertus Hagemann, dr. van Hendrik Willem Bettink en Scharlotte Hageman.

Uit huwelijk (1) te Geertruidenberg ged.:
 1. Jannetje, ged. 17-11-1773, overl. Rotterdam 27-8-1824, tr. ald. 7-12-1806 Cornelis Hofland, geb. Schiedam ca. 1787, winkelknecht (1817), overl. Rotterdam 13-7-1817, zn. v. Salomon Hofland, militair, en Dina Hogeveen.
  Uit dit huwelijk te Rotterdam geb.:
  a. Cornelis Hofland, ged. 7-6-1807.
  b. Salomon Hofland, geb./ged. 14/20-8-1809.
 2. Leendert, ged. 22-3-1775, volgt VIa
 3. Adriana Cornelia ged. 6-4-1777, begr. ald. 8-4-1777.
* Cornelis woont eerst in Geertruidenberg. Hij is daar timmerman van beroep. Na het overlijden van zijn eerste vrouw verhuist hij naar Zaltbommel en wordt organist in Est. Spoedig daarna verhuist hij naar Amsterdam en vestigt zich daar als orgel- en pianofortemaker. In 1792 verhuist hij met zijn (tweede) vrouw naar Naarden, waar hij in 1795 overlijdt (zie artikel "Een timmerman uit Geertruidenberg; fortepianomaker en -steller". Handschrift in het CBG).


VIa Leendert van Grondelle*, ged. Geertruidenberg 22-3-1775, overl. Breukelen-Nijenrode 9-5-1834, otr. Amsterdam 7-7-1797 Ernestina Johanna Mocklerin, geb. Wijnsberg (in 't Wurtembergse) 1777/78, overl. Breukelen-Nijenrode 8-10-1849, dr. van Maria Gerokin, vader onbekend.

Uit dit huwelijk te Breukelen Nijenrode geb. (behalve 1):
 1. Cornelis Johannis, geb. Amsterdam 27-5-1798, ged. ald. 30-5-1798, ongehuwd, overl. Breukelen-Nijenrode 8-6-1849.
 2. Hendrik George, geb. 30-8-1799, ged. ald. 3-9-1799, overl. ........
 3. Ernestina Maria, geb. 14-4-1802, ged. ald. 18-4, overl. Breukelen 28-2-1887, ongehuwd.
 4. Geertruy Engelina, geb. 30-8-1807, ged. ald. 4-10, overl. ald. 8-5-1898, tr. Arnhem 8-5-1839 Hendrik Kerkkamp, geb. Warnsveld c. 1811, tuinman, zn. v. Hendrik Kerkkamp en Catrina Zutterland.
  Uit dit huwelijk twee kinderen:
  a. Maria Ernestina Johanna Frederika Kerkkamp, geb. Arnhem 15-11-1840.
  b. Hendrik Kerkkamp, geb. Arnhem 24-6-1842.
 5. Leonardus, geb. 10-7-1811, ged. ald. 14-7-1811, volgt VIIa
 6. Carel, geb. 16-2-1813, overl. ald. 1-5-1814.
 7. Wilhelmina, geb. Breukelen 18-3-1815, overl. Haarlem 4-12-1895, ongehuwd.
*Leendert was van beroep organist/muziekmeester. Hij woont omstreeks 1790 bij zijn vader Cornelis in Amsterdam. Hij is dan organist te Taame aan de Uythoorn. Dit blijkt uit een sollicitatiebrief die hij in 1790 zendt aan de Heer van der Dusgen, organist van de Groote Kerk te Arnhem. Met deze brief solliciteert hij naar de vacante plaats van organist "tot Appeldoorn onder de Vrije Heerlijkheid 't Loo". Het lijkt er niet op dat hij deze baan heeft gekregen. In ieder geval woont hij in 1797 nog/weer in Amsterdam.
Het gezin verhuist omstreeks 1798 naar Breukelen waarschijnlijk omdat Leendert of Leonardus zoals hij zich noemt daar als organist wordt aangesteld op het in 1787 in gebruik genomen Batz-orgel in de Hervormde Kerk te Breukelen. Hij blijft daar organist tot hij na een ziekte in 1834 overlijdt
.VIIa Leonardus van Grondelle, geb. Breukelen-Nijenrode 10-7-1811, ged. ald. 14-7-1811, schilder/schildersknecht, overl. Utrecht 30-1-1889, tr. Breukelen-Nijenrode 21-11-1835 Hendrika Wilhelmina Blankenstijn, geb. Harmelen 28-9-1814, overl. Zeist 23-3-1867, dr. van Gijsbert Blankenstijn en Maria Catharina Bouter.

Uit dit huwelijk:
 1. Ernestina Maria, geb. De Bilt 9-5-1836, overl. Zeist 16-2-1911, tr.(1) Utrecht 19-2-1890 Gijsbert Ro(o)sendaal, weduwnaar, geb. Achttienhoven 22-4-1826, overl. Utrecht 9-10-1894, zn. v. Jan Roosendaal en Neeltje Remmegar; zij tr.(2) Cornelis Davelaar, geb. Veenendaal 29-10-1833, overl. Utrecht 18-3-1909, zn. v. Pieter Davelaar en Cornelia Ruisseveen.
 2. Maria Geertruida, geb. De Bilt 31-7-1837, overl. Utrecht 28-4-1903, tr. Zeist 31-1-1861 Abraham Johannes Andries van der Horst, geb. Utrecht 19-9-1825, overl. ald. 1-12-1907, zn. v. Andries van der Horst en Hendrika Johanna 't Hoen.
 3. levenloos kind van het vrouwelijk geslacht, geb./overl. De Bilt 25-9-1838.
 4. Wilhelmina Jacoba, geb. De Bilt 8-9-1839, overl. Utrecht 11-1-1864, dienstmeid, ongehuwd.
 5. Gijsbertus Adrianus, geb. De Bilt 27-12-1840, volgt VIIIa
 6. Leonardus George, geb. De Bilt 31-10-1842, volgt VIIIb
 7. Hendrik Arend, geb. Blauwkapel (gem. Maartensdijk) 15-2-1845, volgt VIIIc
 8. Jacob, geb. Zeist 9-10-1847, arbeider, overl. Arnhem 10-3-1910.
 9. Cornelis Johannis, geb. Zeist, 30-10-1849, overl. Zeist 6-12-1863.
 10. Hendrika Maria, geb. Zeist 11-7-1852, overl. Zeist 14-12-1863.
 11. Neeltje, geb. Zeist 18-11-1854, overl. Zeist 21-12-1863.
 12. levenloos kind, geb./overl. Zeist 3-12-1856.
Leonardus en Hendrika verhuizen omstreeks 1846 naar Zeist. Meer gegevens over hen en hun nakomelingen staan op de pagina 'Zeist'


Vc Govert van Grondelle, ged. Geertruidenberg 5-10-1738, bakker, overl./begr. Rotterdam 17/21-10-1807, (o)tr. ald. 13/29-4-1766 Anna Margrita Janknegt, ged. Aalten 23-3-1732, overl. Rotterdam 16-3-1815, dr. v. Jan Matthijs Janknegt, bouwman, en Antonetta van Waaij.

Uit dit huwelijk te Rotterdam ged.:
 1. Jeremias, ged. 2-8-1767, volgt VIb.
 2. Anthonetta, ged. 8-9-1771, overl. ald. 3-2-1841, ongehuwd.
 3. Adrianus, ged. 27-11-1774, volgt VIc

VIb Jeremias van Grondelle, ged. Rotterdam 2-8-1767, bestelder aan 't postcomptoir, overl./begr. ald. 24/27-4-1810, (o)tr. ald. 21-4/5-5-1793 Clara van Oostenrijk, ged. Rotterdam 19-1-1766, overl. ald. 25-12-1846, dr. v. Arend van Oostenrijk en Pieternella Verhoeven.

Uit dit huwelijk te Rotterdam geb.:
 1. Anna Margrieta, geb./ged. 27-3/6-4-1794, overl./begr. ald. 8/12-5-1794.
 2. Pieternella, geb./ged. 10/14-6-1795, overl./begr. ald. 13/16-10-1795.
 3. Govert, geb./ged. 24-12/1-1-1796, overl./begr. ald. 14/17-4-1799.
 4. Arendina Maria, geb./ged. 30-4/5-5-1799, dienstbode, overl. 's-Gravenhage 13-4-1871, ongehuwd.
 5. Anna Margrita Antonetta, geb./ged. 7/12-10-1800, overl. ald. 13-6-1867, tr. ald. 22-10-1834 Jacobus Niegman, geb. Rotterdam 23-4-1808, overl. ald. 22-11-1846, zn. v. Casper Niegman en Dirkje Veldman.

VIc Adrianus van Grondelle, ged. Rotterdam 27-11-1774, overl. ald. 29-3-1830, tr. (waar?) ca. 1800 Adriana Taselaar, geb./ged. IJsselmonde 15/19-9-1773, overl. Rotterdam 23-11-1854, dr. v. Hendrik Taselaar en Wilhelmina van Hall.

Uit dit huwelijk geb. te Rotterdam (niet gevonden in doopregister ald.):
 1. Antonetta Margaretha, geb. maart 1801, overl. ald. 14-5-1864, ongehuwd.
 2. Hendrika Wilhelmina, geb. april 1803, overl. ald. 8-10-1844, ongehuwd, schoonmaakster.
 3. Govert Adrianus, geb. 1-9-1806, volgt VIIb
 4. Jeremias, geb. febr. 1811, overl. ald. 15-12-1812.
 5. Antonie, geb. 30-8-1814, overl. ald. 10-4-1818.


VIIb Govert Adrianus van Grondelle, geb. Rotterdam 1-9-1806 (volgens acte van bekendheid dd. 22-5-1829), timmermansknecht, overl. ald. 22-3-1883, tr. ald. 14-1-1835 met Aagje (Augusta) Zegelaar, geb. Werkendam ca. okt. 1790, overl. Rotterdam 11-9-1853, dr. van Jan Anthonij Zegelaar en Aagje Romers.
Uit dit huwelijk te Rotterdam geb.:
 1. Adriana, geb. 26-7-1828, overl. ald. 14-4-1915, tr. ald. 8-10-1856 Johannes Wilhelmus Boerendonk, geb. Rotterdam 21-4-1831, gruttersknecht 1856) / bootwerker (1898), overl. ald. 14-2-1898, z.v. Willem Boerendonk, opperman, en Johanna Belia de Ruyter.
 2. Jan Antonie, geb. 13-4-1831, volgt VIIId
 3. Anthonetta Margaretha, geb. 2-11-1833, overl. ald. 18-8-1835.
De gegevens over Jan Antonie van Grondelle (VIIId) en zijn nakomelingen vindt u op de pagina 'Rotterdam-1'


IVc Willem van Grondelle, ged. Geertruidenberg 11-9-1701, visser, overl. waar? niet in Geertruidenberg, tussen 1749 en 1754, otr/tr. Drimmelen 6-10-1731 resp. Oosterhout 31-10-1731 Bastiaantje van Beyeren, geb. te Drimmelen, begr. Geertruidenberg 13-9-1776, verm. dr. v. Adriaan van Beijeren en Geertruyd de Bruijn. Bastiaantje van Beijeren otr. (2) Geertruidenberg 15-3-1760 Adriaan de Bruijn.

Uit dit huwelijk te Geertruidenberg ged. (behalve 1.):
 1. Jacobus, ged. Drimmelen 7-10-1731, begr. Geertruidenberg 29-11-1731.
 2. Adriana, ged. 9-10-1732, begr. ald. 9-5-1804, otr./tr. ald. 15-3/2-4-1783 Anthony Korsel, geb. Zutphen, wednr. van Cornelia Bakker, begr. Geertruidenberg 28-1-1788.
 3. Geertruyd, ged. 11-10-1733, dienstmaagd, begr. Kralingen 29-8-1749.
 4. Jacoba, ged. 14-10-1734, overl./begr. ald. 29-4/2-5-1789.
 5. Adriaan, ged. 11-10-1736, begr. ald. 1-5-1742.
 6. Willemina, ged. 17-9-1739, begr./overl. Ooltgensplaat 29-5-1816, otr./tr. Rotterdam 9-4/25-4-1769 Adriaan van de Linde, geb. Tholen 1738, overl. 's Gravenhage 26-2-1820 (81 jaar, 3 mnd, 19 dagen).
 7. Adriaan, ged. 16-7-1744, begr. ald. 19-9-1749.


IIIb Joost van Grondelle, geb. Geertruidenberg, visser, begr. ald. 23-12-1702, otr./tr. Oosterhout (Dongen) 14-5/2-6-1690 Antonet Struyck, geb. Oosterhout, begr. Rotterdam 16-4-1727, dr. van Jan Adriaanse Struyck en Wilmken Hendricks Acker- mans. Antonet Struyck (o)tr. (2) Geertruidenberg 8-8 resp. 6-9-1705 Johannes van Loveren, begr. Rotterdam 23-12-1710.
Uit dit huwelijk te Geertruidenberg ged.:
 1. Joannes, ged. 17-6-1691, begr. ald. 15-8-1691.
 2. Elisabeth, ged. 24-8-1692, overl. Rotterdam 9-4-1719, otr./tr. Rotterdam 13-12/29-12-1716 Carel van Gelder, geb. Geertruidenberg; Carel van Gelder tr. (2) Rotterdam 17-3-1720 Maria Went.
  Uit dit huwelijk te Rotterdam geb.:
  a. onbekend, begr. als kraamkind 27-7-1717.
  b. Catrijn van Gelder, ged. 26-3-1719, begr. ald. 14-7-1719.
 3. onbekend, begr. ald. 21-9-1695.
 4. Willemina, ged. 13-6-1697, begr. ald. 12-7-1697.
 5. Jeremias, ged. 13-11-1698, begr. ald. 24-12-1698.
 6. Johannes, ged. 19-11-1699, pruikenmaker, begr. Rotterdam 10-2-1773, otr./tr. ald. 30-3/14-4-1721 Maria Gidions Wijting, ged. Rotterdam 30-8-1695, begr. ald. 8-11-1783, dr. v. Gijdion Wijttenis (Wijttingh etc.) en Ap(po)lonia Abbenbroeck; uit dit huwleijk geen kinderen. Johannes erft na Antonet's dood de pruikenmakerij van zijn stiefvader Johannes van Loveren.
 7. Adriaan, ged. 30-4-1702, volgt IVd


IVd Adriaan van Grondelle, ged. Geertruidenberg 30-4-1702, begr. Nieuw-Beijerland 25-9-1775, (o)tr. Gouda 3/26-8-1727 Petronella Cornelisse van Os, geb. Gouda (? niet 13-2-1705, andere ouders!), begr. Nieuw-Beijerland 18-11-1762, dr. van Cornelis van Os en Dirkje van Starre.
Uit dit huwelijk te Nieuw-Beijerland ged.:
 1. Antonetta, ged. 31-10-1728, overl./begr. Rotterdam 27/30-7-1800, (o)tr.(1) Nieuw-Beijerland 19-11/6-12-1750 Gerard Onrouw, ged. Groningen 17-11-1724, begr. Rotterdam 23-2-1757 ('Gerrit'), z.v. Tobias Onrouw en Marchje Geerts; zij tr.(2) Nieuw-Beijerland 20-2-1759 Erne Olfers de Jong, geb. Grietziel (Oud-Vrieslandt).
  Uit huwelijk (1) te Rotterdam ged.:
  a. Tobias Jan Onrouw, ged. 3-4-1752.
  b. Pietronella Onrouw, ged. 24-7-1753.
  c. Margie Onrouw, ged. 24-11-1754.
  d. Adriana Onrouw, ged. 4-1-1757.
 2. Cornelis, ged. 8-10-1730, begr. ald. 29-4-1754.
 3. Dirkje, ged. 29-6-1732, begr. Gouda 17-2-1797, (o)tr. Gouda 3/17-7-1763 Barend Bare (Baree), ged. Gouda, verm. 24-1-1742, begr. ald. 7-7-1774, zn. v. Jacob Bare en Elisabeth de Fijne.
  Uit dit huwelijk te Gouda ged.:
  a. Jacoba Bare, ged. 24-8-1763.
  b. Pieternella Bare, ged. 3-4-1765.
  c. Hendrik Bare ged. 23-10-1766.
  d. Elisabeth Bare, ged. 23-10-1766.
  e. Justus Bare, ged. 23-10-1768.
  f. Adrianus Bare, ged. 11-2-1770.
  g. Cornelis Bare, ged. 13-11-1771.
  h. Barendina Bare, ged. 2-11-1774.
 4. Elisabeth (Adriana), ged. 28-2-1734, begr. ald. 8-5-1762, tr. ald. 23-11-1760 Dirk Dirkse Verloop, geb. Piershil 7-9-1721, zn. v. Dirk Dirks Verloop en Jannetje Willems van Buulen, wednr. van Anna Bastiaense Decke; Dirk Verloop trouwt (3) Piershil 2-5-1773 Maartje Verhagen.
  Uit dit huwelijk:
  a. Cornelis Verloop, ged. Nieuw-Beijerland 2-5-1762.
 5. Justus, ged. 25-12-1735, volgt Vd
 6. Johannes, ged. 17-11-1737, vermoedelijk scheepstimmerman, treedt op 20-4-1758 in dienst bij de VOC, overl. 27-10-1758 (op zijn eerste reis voor de VOC naar).
 7. Jacob, ged. 23-8-1739, volgt Ve
 8. Adriaan, ged. 15-10-1741, begr. verm. 13-1-1746.
 9. IJda, ged. 24-11-1743, overl./begr. Rotterdam 11/15-11-1804, stadsdiaken, otr. Nieuw-Beijerland 5-4-1768, tr. ald. 1-5-1768 Willem Albertsz Abels, geb. te Kalkar (hertogdom Cleve), overl........
  Uit dit huwelijk te Nieuw-Beijerland ged.:
  a. Adriaan Abels, ged. 19-3-1769.
  b. Dorothea Abels, ged. 10-3-1770.
  c. Cornelis Abels, ged. 15-10-1774.
  Verm. overlijdt tenminste een van deze kinderen: op 27-2-1776 wordt in Nieuw-Beijerland 't 'lijk van 't kind van IJda van Grondelle' begraven.(Vreemd: waarom niet het kind van Willem Abels, zoals bij andere begraven kinderen?)
  IJda krijgt verm. nog een kind:
  x. Johanna, 'onecht kind' van IJda van Grondelle, ged. Rotterdam 9-12-1784.
  Echter, ook in 1784 wordt zij 'huisvrouw van Jan Aalbers' genoemd in het testament van vader Adrianus; hoe kan dit? Waarschijnlijk is er sprake van twee IJda's van Grondelle.
 10. Adriana, ged. 4-6-1746, overl. voor 1784*).
*) zie akte van boedelscheiding 23-8-1784 erfgenamen van Johannes en Maria Wijting: vijf in leven zijnde kinderen van Adrianus genoemd. In het begraafregister van Nieuw Beijerland wordt twee keer een kind van Adrianus van Grondelle genoemd: op 13-1-1746 en op 23-6-1750. Hiervoor zijn drie 'kandidaten, nl. Johannes (6), Adriaan (8) en Adriana (10). Het lijkt, gezien de naam Adriana van kind 10, aannemelijk dat Adriaan is begraven op 13-1-1746. De andere datum (1750) is dan voor Johannes of Adriana. Beiden moeten echter zijn overleden voor 1784.


Vd Justus van Grondelle, ged. Nieuw-Beijerland 25-12-1735, begr. Kralingen 21-4-1802 (ingeschreven als Grundies/Van Grundel), (o)tr.(1) Overschie 1/18-3-1764 Lena Brandenburg, wed. van Arij van der Tang, begr. verm. Overschie 3-7-1794; hij (o)tr.(2) Kralingen 16/ 31-5-1795 Grietje Tieleman, ged. Ouwerkerk 13-11-1768, overl. Rotterdam 20-1-1819, dr. v. Cornelis Leendertse Tieleman en Anna Bastiaanse den Ouden.

Uit het tweede huwelijk:
 1. Anna Pieternella, geb. 'onder Rotterdam' 12-9-1796, ged. Overschie 18-9-1796, naaister, overl. Rotterdam 27-8-1857, tr.(1) ald. 30-10-1816 Adrianus Plagge, geb. Rotterdam 29-10-1797, verversknecht (1816) bakkersknecht (1819)/verver (1827), overl. Rotterdam 16-9-1827, zn. v. Lodewijk Plagge en Maria Overbeek;
  zij tr.(2) ald. 28-1-1829 Aart van den Broek, ged. Rotterdam 27-7-1794, timmerman, overl. ald. 28-5-1877, weduwnaar van Katharina van der Bey, zn. v. Hendrik van den Broek en Sietje Helden (alias Van Helde).
 2. Adrianus, geb. Rotterdam 12-12-1797, ged. ald. 17-12-1797, begr. Kralingen 28-12-1797.
 3. Adrianus, geb. Kralingen 1-3-1801, ged. ald. 22-3-1801.


Ve Jacob van Grondelle, ged. Nieuw-Beijerland 23-8-1739, begr. ald. 16-12-1800, tr. Oud-Beijerland 23-8-1772 Neeltje Kuiper(s), ged. Zwartewaal 29-11-1739, begr. Nieuw Beijerland 27-1-1809, dr. v. Cornelis Jansz. Kuyper en Maartje Jans Visser.

Uit dit huwelijk te Nieuw-Beijerland ged. (behalve 1):
 1. Pieternella, ged. Oud-Beijerland 23-8-1772, begr. Nieuw Beijerland verm. 4-6-1774.
 2. Maartje, ged. 13-6-1773, begr. ald. 12-7-1773.
 3. Maartje ged. 22-5-1774.
 4. Pietronella, ged. 23-7-1775, overl./begr. Oud-Beijerland 21/23-12-1809, tr. ald. 22-4-1804 Bastiaen Tok, ged. Goudswaard 27-10-1771, overl. /begr. Oud-Beijerland 27/29-1-1810, wednr. van Arentje Noordijk, z.v. Krijn Andriesz Tok en Aaltje Bastiaensdr van Dorsten.
  Uit dit huwelijk te Nieuw-Beijerland geb.:
  a. Neeltje Tok, geb. 1-11-1804, ged. 4-11-1804.
  b. Aaltje Tok, geb. 23-3-1806, ged. 30-3-1806.
  c. Jacob Tok, geb. 9-4-1807, ged. 12-4-1807.
  d. Aaltje Tok, geb. 13-5-1808, ged. 15-5-1808.
  e. Aaltje Tok, geb. 15-6-1809, ged. 18-6-1809.
 5. Adriaan, ged. 15-9-1776, volgt VId
 6. Cornelis, ged. 28-9-1777.
* De begraven kinderen van Jacob worden niet met name genoemd. Behalve de kinderen 1 en 2 is er nog een kind begraven, nl. op 12-3-1778. Dit kan Cornelis of Maartje (3) zijn geweest.


VId Adriaan van Grondelle, ged. Nieuw-Beijerland 15-9-1776, arbeider, overl. ald. 21-11-1833, (o)tr. ald. 13/28-9-1806 Laurentie Jacobusdochter Gardenier, ged. Nieuw-Beijerland 11-8-1782, overl. Oud Beijerland 8-10-1849, dr. van Jacob Gardenier en Pietertje van Hulst.

Uit dit huwelijk te Nieuw-Beijerland geb./ged.:
 1. Pietertje, geb. 1-8-1808, ged. 7-8-1808, overl. Oud-Beijerland 8-6-1884, tr. ald. 17-11-1833 Nicolaas (Klaas) Troeleman, geb./ged. Oud-Beijerland 26-9/2-10-1803, arbeider, overl. ald. 23-5-1846, zn. v. Hendrik Troeleman en Elisabeth Leendertse Boer.
 2. Neeltje, geb. 28-1-1810, ged. 4-2-1810, overl. ald. 26-4-1810 (grasmaand).
 3. Jakob, geb. 9-1-1811 ged. 13-1-1811, overl. ........ (verm. voor 1816, zie kind 5)
 4. Neeltje, geb. 13-1-1814, overl. Oud Beijerland 26-2-1848, tr. Nieuw Beijerland 30-4-1837 Jan van der Laan, geb./ged. Oud-Beijerland 19/22-7-1804, winkelier, overl. ald. 29-12-1847, zn. v. Hendrik van der Laan en Dirkje IJzerman. Uit dit huwelijk vijf kinderen.
 5. Jacob, geb. 16-2-1816, overl. ald. 21-9-1816.
 6. Johanna, geb. 17-7-1817, overl. ald. 24-8-1817.
 7. Jacob, geb. 5-2-1819, overl. ald. 7-3-1819.
 8. Johanna, geb. 12-4-1823, overl. ald. 18-6-1823.


IIIc Boudewijn van Grondelle, geb. Geertruidenberg, visser, begr. ald. 11-3-1727, otr. Oosterhout 27-6-1704, tr. ald. 20-7-1704 Willemina Zeeman, ged. Oosterhout 19-11-1684, overl. na 2-3-1735, dr. van Wouter Jacobs Zeeman en Lysbeth Jans Struyck.

Uit dit huwelijk te Geertruidenberg ged.:
 1. Jeremias, ged. 28-5-1705, volgt IVe
 2. Johannes, ged. 7-7-1707. Mogelijk is dit de Jan van Grondelle die op 26-5-1726 te Breda trouwt met Maria Kistenaar: Jan van Grondelle, kuijper, begr. Breda 1-4-1740, tr. Breda 26-5-1726 Maria Kistenaar (alias Sustener), lidmaat Breda 1706, begr. Breda (Maria Kisteners) 16-9-1757, verm. dr. v. Bernaert Kisteners alias Johan Bernard Kistener, en Ariaentje Anthonisse Gastelaers.
 3. Hendrik, ged. 1-2-1711, volgt (waarsch.) IVf
 4. Jacobus, ged. 13-8-1713 *).
 5. Joost, ged. 15-3-1716, begr. ald. 23-9-1726.
 6. Adrianus, ged. 27-2-1718 *).
 7. Anna Elisabeth ged. 10-11-1720 *).
 8. Jacobus, ged. 2-5-1723 *), mogelijk begr 1774.
 9. kraamkind, begr. 28-3-1724.
 10. kraamkind, begr. 1-5-1725.
 11. Boudewijn, ged. 30-10-1727, begr. ald. 30-10-1727.
* Het begraafregister van Geertruidenberg noemt vier keer 'een kind van Boudewijn van Grondelle', nl. op 27-7-1719, 21-6-1722, 17-5-1723 en 25-9-1730. Als de veronderstellingen voor de kinderen 2 en 3 kloppen, moeten de vermeldingen van begraven kinderen de kinderen 4,6,7 en 8 betreffen (volgorde onbekend).IVe Jeremias van Grondelle, ged. Geertruidenberg 28-5-1705, visser, overl./begr. ald. 24/28-8-1781, otr./tr. Nederhardinxveld en Giessendam 29-4/20-5-1734 Gijsbertje van Buuren, geb. te Giessendam, overl./begr. Geertruidenberg 5/8-1-1785.

Uit dit huwelijk ged. te Geertruidenberg:
 1. Willemina, ged. 2-3-1735, overl./begr. ald. 28/31-5-1796, otr./tr. ald. 9-6/28-6-1764 Carel Hendrik August Timaeus, geb. Nieuwburg (Hannover, Dld.), bombardier, overl. Geertruidenberg 8-7-1813, z.v. Cretien Auguste Timaeus en Elizabeth Potgern.
  Uit dit huwelijk te Geertruidenberg ged.:
  a. Christiaan August Timeus, ged. 15-2-1765.
  b. Dorothea Timaeus, ged. 29-4-1770.
  c. Boudewijn Wilhelm Hendrik Timaeus, ged. 27-3-1774.
 2. Joannes, ged. 24-2-1737, volgt Vf
 3. Boudewijn, ged. 14-12-1738, zalmvisser, overl./begr. ald. 27/29-1-1803, otr./tr. ald. 13/29-5-1785 Johanna van Oversteeg, geb. Capel, overl./begr. Geertruidenberg 1/3-11-1794, geen kinderen gevonden.
 4. Stephanus, ged. 5-1-1741, begr. Amsterdam 16-3-1766.
 5. Jacobus, ged. 22-1-1743, overl./begr. ald. 25/26-1-1743.
 6. Maria, ged. 23-7-1744, overl./begr. ald. 12/14-1-1754.
 7. Pieter, ged. 29-11-1745, visser, ongehuwd, overl./begr. ald. 14/19-9-1780.
 8. Hendrik, ged. 23-2-1749, volgt Vg
 9. Martinus, ged. 28-10-1751, volgt Vh
 10. Josephus, ged. 10-2-1754, volgt Vi


Vf Joannes van Grondelle, ged. Geertruidenberg 24-2-1737, visser, overl./begr. ald. 23/24-2-1804, tr.(1) ald. 20-4-1759 Helena Krook, ged. Geertruidenberg 18-6-1734, overl./begr. ald. 26/30-3-1778, dr. van Joost Krook en Cornelia Verbrugge; otr./tr.(2) Rotterdam 10-6/7-7-1784 Helena Leijdekker, geb. te Geertruidenberg, overl./begr. ald. 19/20-4-1806.

Uit het eerste huwelijk ged. te Geertruidenberg:
 1. Johanna, ged. 27-9-1759, overl./begr. ald. 19-12-1785, otr./tr. 26-10/20-11-1782 Johannis van der Wees, geb. op het fort de Bourtang, ged. ald. 9-2-1755, z.v. Pieter van der Wees en Christina Sluiters.
 2. Cornelia, ged. 2-12-1760; (misschien is dit de Cornelia Grondel / van Grondelle die:) overl. Rotterdam 23-2-1827 (74 jr, deze leeftijd klopt niet echt, zij is geb. Geertruidenberg, dr. van 'Jan Grondel en Pieternella Koomans', wed. van 'Jan van Pijpen'), tr. ald. 20-11-1791 Aalbert van der Pijpen, ged. Rotterdam 30-11-1752, overl./begr. ald. 14/17-8-1796, weduwnaar van Maria Roumieux, zn. v. Jan van der Pijpen en Ariaentje de Man.
  Voor haar huwelijk krijgt Cornelia een levenloos kind: geb./overl. Rotterdam 31-11-1787.
  Uit het huwelijk van Cornelia met Aalbert van der Pijpen:
  a. Jan van der Pijpen, geb./geb. 17/23-9-1792, tr. Rtd. 1814.
  b. Lena van der Pijpen, geb./ged. 30-10/3-11-1793.
  c. Aalbertus van der Pijpen, geb./ged. 22-12-1794.
  d. Gerrit van der Pijpen, geb./ged. 15/19-1-1796.
 3. Jeremias, ged. 10-10-1762, volgt VIe
 4. Josephus, ged. 7-9-1764, volgt VIf
 5. Maria, ged. 7-9-1764, begr. ald. 9-9-1772.
 6. Johannes, ged. 18-10-1767, begr. ald. 24-5-1773.
Uit het tweede huwelijk ged. te Geertruidenberg:
 1. Johannes, ged. 18-8-1784, overl. ..........
 2. Leendert, ged. 31-1-1787, volgt VIg
 3. Gijsbertus, ged. 25-2-1789, over.l/begr. ald. 22/23-2-1791.
 4. Gijsbertha, ged. 27-6-1792, overl. (van Grondel) Schiedam 12-9-1835, tr. Schiedam 21-8-1814 Joachim Nesse, ged. (RK) Schiedam 2-3-1790, metselaarsknecht (1836), overl. Schiedam 4-8-1845, z.v. Casper Nesse en Hendrica Hille.


VIe Jeremias van Grondelle, ged. Geertruidenberg 10-10-1762, voerman, overl. Heusden 30-3-1824, (o)tr. ald. 31-12-1785/15-1-1786 Johanna (alias Anna) van Kuijk, ged. Heusden 8-2-1764, overl. ald. 31-3-1838, dr. van Willem van Kuijk en Wilhelmina Bouman.

Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus, ged. Heusden 16-7-1786, volgt VIIc
 2. Jeremias, ged. Heusden 19-7-1789, overl. ald. 19-9-1834, ongehuwd.
 3. Johannes, geb./ged. Dordrecht 4-11-1794, volgt VIId


VIIc Wilhelmus van Grondelle, ged. Heusden 16-7-1786, voerman, overl. ald. 16-3-1862, tr. De Werken 11-3-1812 Neeltje van Beest, ged. Sleeuwijk 28-2-1790, overl. Heusden 11-1-1868, dr. van Peter van Beest en Jenneke Verhagen.

Uit dit huwelijk:
 1. Jeremias, geb. Sleeuwijk 16-9-1812, volgt VIIIe
 2. Peter Dirk, geb. Meeuwen 23-5-1814, volgt VIIIf
 3. Johannes, geb. Meeuwen 6-4-1816, volgt VIIIg
De broers Jeremias en Johannes verhuizen beiden naar Rotterdam. Hiermee begint de tak 'Rotterdam-2'. Meer gegevens over hen en hun nakomelingen staan op de pagina Rotterdam-2.VIIIf Peter Dirk van Grondelle, geb. Meeuwen 23-5-1814, voerman (1849) / logementhouder (1855), overl. Heusden 14-5-1855, zn. van Wilhelmus van Grondelle en Neeltje van Beest, tr. 's-Hertogenbosch 19-5-1849 Johanna Gijsbertha Liefrink, geb. Gendt (Gld) 8-8-1820, overl. Heusden 28-11-1897, wed. van Arie Brandse, dr. van Barth. Liefrink, landbouwer, en Johanna Maria Paltzer; Johanna Liefrink tr. (3) Heusden 27-6-1856 Klaas Dekker.

Uit dit huwelijk te Heusden geb.:
 1. Cornelia Wilhelmina, geb. 3-8-1851, overl. ald. 20-9-1923, tr. ald. 13-2-1879 Pieter Neef, geb. Heusden 22-2-1854, schipper, overl. Pierskil 8-10-1901, zn. van Willem Neef en Adriana Elisabeth Konings. Uit dit huwelijk zeven kinderen Neef.
 2. Lambertus, geb. 4-1-1853, overl. ald. 26-3-1853.


VIId Johannes van Grondelle, geb./ged. Dordrecht 4-11-1794, huzaar, overl. Middelburg 15-3-1832, tr. Drunen 29-6-1814 Alida Kortier, ged. Drunen 1-1-1787, overl. Heusden 31-12-1868, dr. van Leendert Kortier en Pieternella Otterdijk.

Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Maria (alias Anna), geb. Drunen 16-2-1816, overl. ald. 19-5-1817.
 2. Anna, geb. Drunen 2-11-1817, volgt VIIIh
 3. Barta, geb. Drunen 4-12-1819, dienstbode, kapster, vleeshouwster, overl. Rotterdam 16-4-1875, tr.(1) Heus- den 27-10-1842 Josephus Johannes van de Akker, geb. Driel 19-1-1814; zij tr.(2) Rotterdam 17-4-1850 Antonie Homburg; zij tr. (3) Rotterdam 25-4-1860 Willem Martijn van der Meulen, 29 jaar, vleeschhouwer.
  Barta (VIII) krijgt voor haar eerste huwelijk een dochter: Barta, geb. Heusden 23-11-1839, overl. ald. 15-1-1840.
 4. Jan Johannes, geb. Drunen 1-3-1822, schoenmaker, overl. Heusden 28-12-1889, tr. ald. 29-10-1846 Johanna Maria de Bruijn, geb. Heusden 5-11-1820, overl. ald. 23-10-1905, dr. v. Jan Willemse de Bruijn, hoefsmid, en Jenneke Baaijens.
 5. Jeremias, geb. Oudheusden 11-11-1824 volgt VIIIi
 6. Wouter, geb. Heusden 12-2-1832, overl. ald. 11-8-1832.
Meer gegevens over Anna (VIIIh) en Jeremias (VIIIi) en hun nakomelingen staan op de pagina 'Heusden'.VIf Josephus van Grondelle, ged. Geertruidenberg 7-9-1764, zalmvisser, overl. ald. 29-10-1836, otr./tr. ald. 12-4/1-5-1788 Pieternelle van der Wees, geboren in de Bourtangeschans, ged. Bourtange 23-9-1753, overl. Geertruidenberg 17-12-1828 (77 jr), dr. v. Pieter van der Wees en Christine Sluijters.

Uit dit huwelijk te Geertruidenberg ged.:
 1. Pieter, ged. 26-7-1789, schipper, overl. ald. 7-3-1812.
 2. Helena, ged. 2-6-1791, linnennaaister, overl. ald. 14-9-1822, tr. ald. 18-2-1818 Gerard Timmermans, ged. Geertruidenberg 1-1-1786, metselaar, overl. 23-8-1853, zn. v. Cornelis Timmermans en Maria Quireijns; Gerard Timmermans tr. (2) Geertruidenberg 4-5-1825 Tanneke den Boer, geb./ged. Zwaluwe 11/15-10-1797, dr. v. Jan Bastiaans (den Boer) en Geertje Stolk.
  Uit dit huwelijk te Geertruidenberg geb.:
  a. Cornelis Johannes Timmermans, geb. 1-10-1818.
  b. Pieternella Adriana Timmermans, geb. 19-2-1820.
  c. Leendert Timmermans, geb. 7-9-1822.
 3. Johanna Christina, ged. 13-10-1793, overl./begr. ald. 3-3-1795.
 4. Johannes, ged. 13-9-1797, overl./begr. 16-4-1817.


VIg Leendert van Grondelle, ged. Geertruidenberg 31-1-1787 (bij zijn huwelijk woont Leendert in Puttershoek), geb. Geertruidenberg; in 1822, bij overl. dochter Elisabeth, is Leendert als 'remplacant' in dienst van de Nationale Militie), kleermaker, overl. 's-Gravendeel 11-9-1826, tr. ald. 17-6-1808 Ingetje Moret, geb. 's-Gravendeel ca. 1790, overl. ald. 8-4-1874, dr. v. Cornelis Moret en Elisabeth van Rossum.

Uit dit huwelijk te 's-Gravendeel geb./ged.:
 1. Lena, ged. 8-8-1808, overl. ald. 22-5-1885, tr. ald. 3-5-1839 Abraham den Hartog, geb. Strijen 1808, overl. 's-Gravendeel 25-2-1876, zn. v. Dirk den Hartog en Grietje Boer.
 2. Elisabeth, geb. april 1811, overl. ald. 5-8-1822.
 3. Anna alias Janna, geb. 24-11-1813, overl. ald. 23-1-1889, tr. 's Gravendeel 29-4-1836 Willem van Ham, geb. 's Gravendeel 30-9-1812, overl. ald. 19-6-1849, z.v. Gerrit van Ham en Dirksje de Zeeuw.
 4. Jan, geb. 9-12-1815, overl. ald. 11-3-1817.
 5. Cornelia, geb. 12-2-1818, overl. ald. 11-1-1889, tr. ald. 9-11-1836 Teunis Mol, geb. 's Gravendeel 22-3-1815, overl. ald. 2-11-1879, z.v. Arie Mol en Ariaantje Verdonk.
 6. Gijsje, geb. 6-11-1820, overl. ald. 9-4-1889, tr. ald. 19-7-1843 (?) Hermanus Schilperoord, geb. 's-Gravendeel 1-9-1821, overl. ald. 5-2-1892, zn v. Krijn Schilperoord en Mantje de Kreek.
  Gijsje krijgt ongehuwd een zoon: Leendert, geb. 's Gravendeel 3-8-1840, overl. ald. 16-1-1842.
 7. Leendert, geb. 11-9-1826, volgt VIIe


VIIe Leendert van Grondelle, geb. 's-Gravendeel 11-9-1826, arbeider, overl. ald. 11-2-1869, tr. ald. 16-1-1852 Geertrui Barendregt, geb. 's-Gravendeel 24-5-1826, overl. ald. 20-4-1896, dr. van Arij Barendregt en Grietje Salk.

Uit dit huwelijk te 's-Gravendeel geb.:
 1. Leendert, geb. 5-3-1852, overl. ald. 25-2-1894.
 2. Grietje, geb. 10-5-1853, overl. ald. 22-1-1922, tr. ald. 4-5-1878 Johannis Wesdijk (Westdijk), geb. Maasdam 16-10-1850, winkelier, overl. 's-Gravendeel 19-3-1921, zn. v. Jannigje Westdijk.
  Grietje krijgt ongehuwd een zoon: Arie, geb. ald. 19-8-1876, overl. ald. 28-9-1876.
 3. Arie, geb. 7-3-1855, overl. ald. 19-12-1855.
 4. Arie, geb. 29-9-1856, overl. ald. 22-5-1857.
 5. Arie, geb. 15-11-1857, overl. ald. 17-1-1860.
 6. Ingetje, geb. 4-2-1859, overl. ald. 27-6-1859.
 7. Arie, geb. 12-6-1861, overl. ald. 7-6-1862.
 8. Arie, geb. 21-8-1862, overl. ald. 9-6-1864.
 9. Ingetje, geb. 18-4-1864, overl. ald. 22-10-1864.
 10. Arie, geb. 31-8-1865, overl. ald. 19-5-1867.Vg Hendrik van Grondelle alias Grondel, ged. Geertruidenberg 23-2-1749, begr. Rotterdam 2-10-1786, otr./tr. ald. 22-9/8-10-1771 Adriana van Oosten, ged. Rotterdam 30-6-1748, overl. ald. 4-2-1808 ('in het Armhuis'), begr. 6-2-1808, dr. v. Johannis van Oosten en Grietje van Tol.

Uit dit huwelijk te Rotterdam ged.:
 1. Gijsbertje, ged. 20-2-1772, begr. ald. 17-7-1776 (4 jr).
 2. Johannes, ged. 8-9-1774, volgt VIh
 3. Wilhelmina (Willemijntie), ged. 21-2-1776, begr. ald. (Willemijntie) 27-7-1776.
 4. Geijsbertje, ged. 3-3-1778, begr. ald. 31-12-1778.
 5. Adrianus, ged. 21-12-1779, sergeant, overl. Capelle NB 8-7-1818, tr. verm.* 15-12-1802 Maria Catharina Dissel, ged. Rotterdam 8-4-1780 (RK), overl. ald. 24-10-1821, dr. v. Dirk Dissel, kleermaker, en Anna Maria Schonk(s).
  Uit dit huwelijk worden mogelijk te Rotterdam geb.:
  1. Anna Maria Grondel, geb./ged. 28/29-10-1803, overl./begr. ald. 2/4-4-1807.
  2. Pieter Grondel, geb. ca. 1808, overl./begr. ald. 15/17-2-1810**.
*Het is niet helemaal zeker of dit dezelfde Adrianus is.
** Op 8-1-1811 wordt een kind Maria van (dezelfde?) Maria Catharina Dissel begraven (overl. 5-1-1811). Dit kind was 4 jaar en geboren ‘in onecht’. Vermoedelijk is dit Maria, dochter van Catharina Dissel, geb./ged. (RK) 23/24-8-1806, 'onwettig', get. Jan Hendrik Dissel en Maria Dissel.
VIh Johannes Grondel, ged. Rtd. 8-9-1774, sjouwer (1814) / scheepstimmerman, overl. Maassluis 1-1-1831, (o)tr. Rotterdam 22-4/6-5-1798 Trijntje Cornelissen, geb. Rotterdam, overl. verm. ald. (niet in geannex. gem. en niet in Rotterdam gevonden; ook niet in Maassluis) tussen 1813 en 1831).

Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik, ged. Rotterdam 16-9-1798, volgt VIIf
 2. Antje, ged. Rotterdam 14-9-1800.
 3. Adrianus, geb./ged. Maassluis 19/27-3-1803, overl. Rotterdam 23-2-1812.
 4. Anna, geb./ged. Maassluis 25-2/3-3-1805, .....
 5. Johannes (Johanna?), geb. Maassluis 28-3/6-4-1806, overl./begr. Rotterdam 17/21-12-1811.
 6. Wouter, geb./ged. Maassluis 27-11/3-12-1807, overl./begr. Rotterdam 13/18-12-1811.
 7. Adriana, geb./ged. Maassluis 12/25-7-1811, overl. ald. 1-9-1811 (overlijdensacte vermeldt de naam Adrianus).
 8. Johanna (Anna), geb. Rotterdam 27-10-1812, overl. ald. 7-8-1814.


VIIf Hendrik Grondel, ged. Rotterdam 16-9-1798, sjouwer / smid / metselaar, overl. 's-Gravenhage 11-8-1836, tr. ald. 30-6-1819 Francina Sterkman, geb./ged. 's-Gravenhage 25/28-3-1790, dienstbode, overl. ald. 18-2-1864, dr. van Aalbertus Sterkman en Hendrika Totwiller.

Uit dit huwelijk te 's-Gravenhage geb.:
 1. Hendrika Wilhelmina, geb. 13-11-1819, overl. ald. 18-11-1819.
 2. Hendrica Johanna, geb. 4-10-1820, overl. ald. 27-9-1886, tr. ald. 28-6-1843 Willem Pieter Claesner, meubelmaker, geb. 's-Hertogenbosch 5-4-1819, overl. verm. 's-Gravenhage na 1886, zn. v. Henricus Claesner, soldaat, en Klazina de Swart.
 3. Catharina Francina, geb. 8-2-1823, overl. ald. 19-5-1823.
 4. Johannes, geb. 26-3-1824, volgt VIIIj
 5. Albertus Franciscus, geb. 24-4-1826, volgt VIIIk
 6. Frederik Hendrik, geb. 31-8-1828, volgt VIII-l.
 7. Willem Carel Frederik Hendrik George Lodewijk Constantijn, geb. 25-6-1831, overl. ald. 19-8-1834.
Hendrik Grondel is het begin van de tak 'Den Haag'. De gegevens over VIII-j, VIII-k en VIII-l en hun nakomelingen staan op de pagina 'Den Haag'.Vh Martinus van Grondelle, ged. Geertruidenberg 28-10-1751, visser, begr. ald. 10-10-1782, otr. Giessendam 18-2-1772 Geertruij Ariens Leemans, geb. Giessendam, overl. (Geertruidenberg? Giessendam?).

Uit dit huwelijk:
 1. Arij, ged. Hardinxveld 9-8-1772, overl.
 2. Gijsbertje, ged. Geertruidenberg 20-4-1774, overl./begr. ald. 30-7/ald. 1-8-1774.
 3. Arij, ged. Geertruidenberg 30-6-1775, begr. ald. 26-1-1776.
 4. Joosje, ged. Hardinxveld 11-5-1777, begr. Geertruidenberg 2-1-1778.
 5. Jeremias, ged. Geertruidenberg 7-2-1779, begr. ald. 17-2-1779.
 6. Jeremias, ged. Hardinxveld 25-10-1781, overl......
*De reden voor de wisselende doopplaats (en dus geboorte- plaats) van de kinderen wordt duidelijk uit een aantekening in het doopboek van Hardinxveld bij de doop van Jeremias (1781): "Dit paar echtelieden woont te Geertruidenberg en was bij gelegenheid van de ziekte van de vrouws vader over, wanneer de vrouw in de kraam beviel en het kind hier gedoopt werd. Ik meende dit te moeten aantekenen opdat de armbezorgers van Geertruidenberg dit kind wanneer het onderstand mogt nodig hebben niet onder dit pretext van hunne hals zouden schuiven."Vi Josephus (Joost) van Grondelle, ged. Geertruidenberg 10-2-1754, visser, overl./begr. ald. 1/2-3-1799, (o)tr. ald. 25-4/10-5-1778 Dingena van der Sluijs, ged. Geertruidenberg 11-1-1750, overl. ald. 5-8-1784, dr. v. Arij van der Sluys en Willemina de Bruijn.

Uit dit huwelijk te Geertruidenberg ged.:
 1. Jeremias, ged. 23-8-1778, begr. ald. 28-10-1778.
 2. Willemina, ged. 26-4-1780, overl. Drongelen 23-10-1858 ('weduwe van onbekend'), (o)tr. Geertruidenberg 10/27-7-1807 Joseph van Haveren, geb. Tilburg, overl. ...(niet in Drongelen) (wonende 1807? te Breda).
  Willemina krijgt vóóoor haar huwelijk een zoon: Arend van Grondelle, geb. Geertruidenberg 26-4-1805, ged. ald. 19-5-1805, volgt VIIg
 3. Jeremias, ged. 30-9-1785, overl. ald. 18-6-1830, tr. (Hoge Zwaluwe?) Elisabeth Christi, ged. Hoge Zwaluwe 7-3-1790, overl. (niet in Geertruidenberg) na 1830, dr. v. Hermanus (of Manuel) Christi en Helena Verschoor.
 4. onbekend, begr. Geertruidenberg 13-8-1784.


VIIg Arend van Grondel(le), geb./ged. Geertruidenberg 26-4/19-5-1805, varensgezel (1807) / schipper, overl. 's-Hertogenbosch 14-7-1846 (wonende in Genderen, Gld.), (o)tr. Geertruidenberg 8/25-1-1826 Elisabeth Schilders, geb./ged. Drongelen 12/17-5-1807 (1809?), overl. Drongelen 25-2-1870, dr. Dirck Schilders en Elisabeth van Baardwijk; Elisabeth Schilders tr. (2) Drongelen 19-6-1847 Johannes Arnoldus van Enkhuijzen, geb. Eethen ca. 1819, arbeider (1847)/landbouwer (1879, 1886), overl. Drongelen 20-2-1885, zn.v. Cornelis van Enkhuijzen en Maaijke van der Kolk. Johannes van Enkhuijzen tr. (2) 1971 Goverdina van Hemert.

Uit dit huwelijk:
 1. Dingena Wilhelmina, geb. Geertruidenberg 31-1-1826, overl. Raamsdonk 13-5-1901, tr. Raamsdonk 20-8-1848 Huibert Faro, geb. 's-Gravenmoer 26-2-1825, overl. Raamsdonk 18-5-1896, zn. v. Simon Faro en Lena Hulst.
  Uit dit huwelijk tien kinderen Faro geb. te Raamsdonk.
 2. Justina Cornelia, geb. Geertruidenberg 3-5-1829, volgt VIIIm
 3. Dirk, geb. Drongelen 31-5-1836, volgt VIIIn
 4. Arend, geb. Drongelen 25-3-1839, volgt VIIIo
 5. levenloos kind, geb./overl. Drongelen 2-1-1843.
 6. levenloos kind, geb./overl.Drongelen 10-5-1844.
 7. levenloos kind, geb./overl. Drongelen 28-10-1845.
Meer gegevens over Dirk (VIIIn) en Arend (VIIIo) en hun nakomelingen staan op de pagina 'Drongelen'.


VIIIm Justina Cornelia Grondel, geb. Geertruidenberg 3-5-1829, overl. Capelle (NB) 25-5-1911, tr. Drongelen 19-2-1864 Adriaan Snijders, geb. Capelle 23-2-1812, arbeider (tot 1864)/landbouwer (1886), overl. Capelle 22-1-1886, wednr. van Pieternella de Bruijn, zn. v. P(i)eter Snijders en Cornelia van H(of: M)orstbergen.

Voor haar huwelijk krijgt Cornelia in Drongelen twee kinderen:
 1. Christina Grondel, geb. 9-11-1850, overl. Sprang-Capelle 31-10-1935, tr. Capelle 26-10-1905 Jan Hendrik Verhagen, geb. Capelle ca. 1853, overl. Sprang-Capelle 29-11-1932, z.v. Joost Verhagen en Cornelia van Pelt.
 2. Johanna van Grondel, geb. 1-9-1857, overl. Poederoijen (Zaltbommel) 12-7-1917, tr. Poederoijen 15-10-1879 Jan Groeneveld, geb. Poederoijen 22-2-1853, arbeider, overl. ald. 19-9-1920, z.v. Adriaan Groeneveld, akkerman, en Thijsiena van Giesen.
Na haar huwelijk worden nog geboren:
 1. Pieter Arnoldus Snijders, geb. 7-12-1864.
 2. Elisabeth Snijders, geb. 31-5-1866.
 3. Elisabeth Snijders, geb. 8-8-1867.
 4. Adriaan Snijders, geb. 23-8-1869.


IVf Hendrik van Grondelle, ged. Geertruidenberg 1-2-1711, meesterknoopmaker, begr. Middelburg 15-11-1748, tr. Elisabeth den Uijl, overl. na 1761 (verkoop huis).

Uit dit huwelijk (vermoedelijk, volgorde onbekend):
 1. Boudewijn, volgt Vj
 2. Pieter, geb. ca. 1734, commies der posterijen, overl. Middelburg 15-8-1802 (op 68-jarige leeftijd), (o)tr. Middelburg 27-4/16-5-1759 Christina van der Meulen. Van dit echtpaar geen kinderen gevonden
 3. Cornelia (van Grondel), overl. Middelburg 3-4-1736, begr. ald. 6-4-1736 (wonende Spuistraat).
 4. Adriana Wilhelmina (Grondel), overl. Middelburg 13-5-1737, begr. ald. 16-5-1737 (wonende Molstraat).


Vj Boudewijn van Grondelle, stuurman bij de VOC, overl. Batavia (omstreeks) 12-6-1765, tr. Oost-Souburg 4-12-1756 Isabella Clarisse, dr. van Abraham Clarisse de Jonge en Adriana Biljaars; Isabella tr.(2) Middelburg 23-5-1768 Christiaan Roelofsen.

Uit dit huwelijk te Oost-Souburg ged.:
 1. Abraham, ged. 25-11-1757.
 2. Cornelis, ged. 19-4-1760, portier/ondermeester van het armenweeshuis te Middelburg, overl. Middelburg 9-12-1788, begr. ald. 15-12-1788.IIb Jochem Janssen (van Grondelle), visser, begr. Geertruidenberg 22-3-1693, otr./tr. ald. 9/23-12-1668 Maria Gerrits van Zeteren, geb. te Geertruidenberg, begr. ald. 1-9-1703.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
 1. Maria, overl. verm. Geertruidenberg, otr./tr. ald. 11-/29-5-1698 Claes (ook: Nicolaas) Ariens van der Sluijs, geb. Geertruidenberg, overl. verm. ald. Uit dit huwelijk te Geertruidenberg ged.:
  a. Margrita van der Sluijs, ged. 24-8-1699.
  b. Maria van der Sluijs, ged. 25-9-1701.
 2. Martinus, geb. Geertruidenberg, volgt IIId
 3. Cornelia, begr. Raamsdonk 9-7-1764, otr. Raamsdonk/Geertruidenberg 6/7-12-1720 Pieter Nicolaes Brouwers, geb. Raamsdonk, begr. verm. ald. 14-11-1762.
  Uit dit huwelijk te Raamsdonk ged.:
  a. Digna Brouwers, ged. 19-10-1721.
  b. Joachim Brouwers, ged. 19-9-1723.
  c. Maria Brouwers, ged. 3-3-1726.
 4. onbekend, begr. Geertruidenberg 25-9-1691.
 5. Misschien: Elisabeth Jochemse, begr. ald. 30-8-1723).


IIId Martinus Jochem(s) van Grondelle, geb. Geertruidenberg, overl. (niet in 's-Gravenmoer) na 1759, otr./tr. 's-Gravenmoer 23-4/15-5-1718 Maria Aarts Elants, geb. 's-Gravenmoer, overl./begr. ald. 28/31-8-1759.

Uit dit huwelijk te 's-Gravenmoer ged.:
 1. Jochem, ged. 10-6-1719, volgt IVg
 2. Aartis, ged. 8-3-1722, volgt IVh
 3. Lammertje, ged. 2-7-1724, overl./begr. ald. 4/7-10-1780, (o)tr. ald. 11/27-11-1763 Jochem Rutters, ged. 's-Gravenmoer 15-5-1704, begr. ald. 21-8-1771, wednr. v. Adriaantje Bakkers en van Adriana van Sprang, zn. v. Cornelis Janssen (Rutters) en Dirxken Claassen Canters.
  Uit dit huwelijk te 's-Gravenmoer ged.: a. Cornelis Rutters, ged. 30-8-1767.
 4. Maria, ged. 7-12-1727, begr. wellicht Hardinxveld 16-3-1793, ongehuwd.
 5. Johannis, ged. 24-6-1731, overl.


IVg Jochem Grondel, geb. ‘s Gravenmoer 10-6-1719, otr. Dordrecht 14-05-1750, tr. 7-6-1750 Claartje van Doorn, ged. Dordrecht, dochter van Teunis van Doorn en Pieternella van der Hum.

Uit dit huwelijk te Dordrecht geboren:
 1. Marijke (Maria), ged. 6-3-1751, begr. Dordrecht 13-8-1834, otr.(1) Dordrecht 24-8-1782, tr. 8-9-1782 Hendrik Schippers, zoon van Hermanus Schippers en Hendrica Sterk, begr. Dordrecht 13-9-1820; huwelijk ontbonden bij vonnis 26-2-1799 van de Kamere judicieel van Dordrecht; otr. (2) Dordrecht 13-2-1800 tr. 1-3-1800 Dirk Roest, weduwnaar van Kornelia van Bree.
  Uit het eerste huwelijk ged. te Dordrecht:
  a. Hermanus Schippers, ged. 2-2-1783, begr. aldaar 8-4-1783.
  b. Jochum Schippers, ged. 11-2-1784, begr. aldaar 29-4-1784.
 2. Pieternella ged. 7-1-1755, begr. Dordrecht 17-10-1777.
 3. Martinus, ged. 20-2-1757.
 4. Teunis ged. 22-3-1760.
 5. Tijnis, ged. 22-1-1762.
 6. Teunis, ged. 9-10-1765.
 7. Martinus, ged. 1-2-1769, treedt 10-7-1792 in dienst van de VOC.


IVh Aart(is) van Grondel, ged. 's-Gravenmoer 8-3-1722, begr. Hardinxveld 22-1-1803, otr./tr. Hardinxveld 7-9/4-10 -1744 Adriaentje Anthonisse van Wijk, ged. Hardinxveld 9-11-1721, begr. ald. 2(10)-9-1782, dr. v. Antony van Wijck en Neeltje Rokus Kam(p)steeg.

Uit dit huwelijk te Hardinxveld ged.:
 1. Maarten, ged. 4-4-1745, volgt Vk
 2. Neeltje, ged. 21-5-1747, begr. ald. 10-6-1748.
 3. Neeltje, ged. 2-3-1749, begr. ald. 21-9-1793, tr. ald. 25-5-1770 Barend Baggerman, ged. Hardinxveld 13-12-1744, overl. ald. 3-2-1813, zn. v. Jacob Florisse Baggerman en Hyltje Barendse Hovestad.
  Uit dit huwelijk ged. te Hardinxveld:
  a. Heyltje Baggerman, ged. 5-1-1772.
  b. Heiltje Baggerman, ged. 16-3-1777.
  c. Maria Baggerman, ged. 28-7-1782.
  d. Jacob Baggerman, ged. 19-9-1790.
 4. Maria, ged. 20-1-1752, begr. ald. 5-12-1752.
 5. Maria, ged. 31-3-1754, overl. 26-12-1785, tr. ald. 28-4-1775 Teunis de Boon, ged. Hardinxveld 1-11-1750, overl. ald. 29-12-1810, zn. v. Aart Jorisse de Boon en Geertje Aries de Ruyter; Teunis de Boon tr. (2) verm. Sliedrecht 12/13-4-1793 Marigje Kros.
  Uit dit huwelijk ged. te Hardinxveld:
  a. Geertruy de Boon, ged. 6-10-1776.
  b. Aart de Boon, ged. 1-2-1778.
  c. Aart de Boon, ged. 16-5-1779.
  d. Adrianus de Boon, ged. 3-2-1782.


Vk Maarten van Grondel, ged. Hardinxveld 4-4-1745, overl. ald. 10-2-1814, (o)tr.(1) ald. 21-11-1783 Adriana Venendaal, overl./begr. ald. 3/4-6-1802, dr. v. Huybert Veenendaal en Willemijntje Brant;
(o)tr.(2) 's-Grevelduin-Capelle 9-12-1803/2-1-1804 Adriana Konings (wed), overl. Hardinxveld 29-3-1843, dr. van Maurits Konings Konings en Hendrien de Bie.

Uit het eerste huwelijk ged. te Hardinxveld:
 1. Adriana (Jaantje), ged. 1-4-1787, overl. Rotterdam 6-11-1844. Adriana Grondel krijgt ongehuwd een zoontje Louis, geb. Rotterdam 8-4-1816, overl. ald. 22-5-1816.
 2. Huijbert, ged. 4-3-1792, volgt VIi


VIi Huijbert van Grondel, ged. Hardinxveld 4-3-1792, arbeider, overl. ald. 5-8-1882, tr. ald. 9-10-1824 Hendrika van Eck, geb./ged. Gameren 31-8/8-9-1799, overl. Hardinxveld 20-12-1883, dienstbode, dr. van (moeder) Arike van Eck.

Uit dit huwelijk te Hardinxveld geb.:
 1. Maarten, geb. 8-7-1826, overl. ald. 29-4-1834.
 2. Arie, geb. 30-8-1828, overl. ald. 4-11-1829.
 3. Adriana, geb. 2-5-1830, overl. ald. 12-6-1830.
 4. Adriana, geb. 13-12-1831, overl. ald. 7-1-1899, tr. ald. 9-8-1862 Adriaan Brouwer, geb. Hardinxveld 2-11-1834, overl. Utrecht (won. Hardinxveld) 26-8-1913, zn.v. Dirk Brouwer en Jannigje van 't Verlaat.
 5. Maarten, geb. 10-4-1836, volgt VIIh
 6. Jan, geb. 8-4-1839, overl. Vught 25-8-1915, tr. ald. 3-11-1871 Pieternella Ippel, geb. 1-1-1843 (won. Gorkum), overl. De Werken en Sleeuwijk 14-12-1909, dr. v. Cornelis Ippel en Megchelina van Vuuren.


VIIh Maarten Grondel, geb. Hardinxveld 10-4-1836, tuinman, overl. Rotterdam 10-1-1915, tr.(1) Hardinxveld 13-5-1857 Elisabeth Crielaard (Crielaart), geb. Andel 9-10-1835, overl. Hardinxveld 25-8-1866, dr.v. Gijsbert Crielaard en Hendrika Lankhaar, tr.(2) Hardinxveld 28-6-1867 Alida de Man, geb. Almkerk 17-4-1838, overl. Hardinxveld 4-12-1886, dr. v. Pieter de Man en Teuntje Vermeulen.

Uit het eerste huwelijk geb. te Hardinxveld:
 1. Huibert, geb. 7-11-1857, overl. verm. Rees (Duitsland) na 1926, tr. Hardinxveld 31-7-1908 Margaretha Bijtel, geb. Schiedam 13-5-1860, overl. Utrecht 27-6-1926, won. Rees (Duitsland), dr. v. Jacobus Bijtel, brandersknecht, en Elisabeth Zondag.
 2. Hendrika, geb. 3-11-1858, overl. ald. 11-11-1944, tr. ald. 21-8-1880 Cornelis den Breejen, geb. Hardinxveld 14-9-1855, overl. ald. 17-1-1937, zn. v. Cornelis den Breejen en Jannigje Versloot.
 3. Gijsbert, geb. 20-8-1860, overl. .......
 4. Hendrikus, geb. 21-9-1862, volgt VIIIm
 5. Letta alias Aletta, geb. 17-7-1864, overl. 's-Gravenhage 5-6-1942, tr. Hardinxveld 2-6-1888 Philippus van den Berg, geb. 's-Gravenzande 10-5-1865, overl. Rijswijk 26-11-1926, zn. v. Cornelis van den Berg en Leentje van den Berg.
 6. Jan, geb. 13-8-1866, overl. ald. 9-9-1866.
Uit het tweede huwelijk geb. te Hardinxveld:
 1. Pieter, geb. 23-10-1867, overl. ald. 2-3-1872.
 2. Teunis, geb. 26-12-1868, volgt VIIIn
 3. Adriana, geb. 23-3-1871, overl. ald. 14-4-1875.
 4. Elisabeth, geb. 16-3-1873, overl. Rotterdam 13-3-1953, tr. Hardinxveld 24-3-1894 Teunis van Hoornaar, geb. Hardinxveld 14-5-1869, zn. van Hendrik van Hoornaar, arbeider, en Kundertje van Houwelingen.
 5. Pieter, geb. 6-1-1875, overl. ald. 21-3-1879.
 6. Jan, geb. 6-11-1876, overl. Bergen op Zoom 4-3-1943.
 7. Eva, geb. 1-4-1880, overl. Rotterdam 21-9-1952, tr. Hardinxveld 9-4-1904 Dirk Hoekwater, geb. Hardinxveld 2-10-1878, zn. v. Cornelis Hoekwater en Catharina Kamsteeg.VIIIm Hendrikus Grondel, geb. Hardinxveld 21-9-1862, tuinman, overl. ald. 19-7-1937, tr. ald. 21-11-1891 Willemina Adriana de Ruyter, geb. Hardinxveld 30-12-1862, overl. ald. 21-3-1929, dr. v. Dirk de Ruyter en Marigje den Breejen.

Uit dit huwelijk:
 1. Dirk, geb. Hardinxveld 8-4-1892, overl. ald. 10-6-1892.VIIIn Teunis Grondel, geb. Hardinxveld 26-12-1868, overl. Dordrecht 10-6-1944, tr. ald. 25-6-1902 Anna Kramer, geb. Andel 27-12-1863, overl. Dordrecht 30-12-1939. Anna Kramer heeft een dochter uit een eerder huwelijk: Adriana Quast, geb. Dordrecht 23-8-1895, tr. ald. 9-12-1943 J. Vlieg.

Uit dit huwelijk te Dordrecht geb.:
 1. Alida, geb. 27-1-1904, lerares Nijverheids Onderwijs, overl. Rotterdam 13-9-1982.IIc Bastiaen Janssen (van Grondelle), visser, begr. Geertruiden- berg 13-4-1694, otr./tr. ald. 23-11/7-12-1670 Lysbeth Delre, geb. Geertruidenbeg, begr. verm. ald. [1705-1709].

Uit dit huwelijk Geertruidenberg geb. (volgorde onbekend):
 1. Cornelia, geb. [1670-1679], overl. Bergen op Zoom 7-5-1760, begr. ald. 8-5-1760 ('Kornelia van Sintdelle'), otr./tr. ald. 8/22-12-1697 Bernard alias Berend alias Barent Voorhans, j.m. van Gruijns... (onleesbaar) in Gulickerlandt, wonende te Geertruidenberg, smid, begr. verm. Bergen op Zoom voor 10 dec. 1752, verm. z.v. Arnoldus Voorhans.
  Uit dit huwelijk te Bergen op Zoom ged. (achternaam Voorhans):
  1. Bastiaen, ged. 12-19-1702, ouders Berent Foerhans en Cornelia Foers, get. Johanna van Groendelle, in leven 1760.
  2. Arnoldus, ged. 8-4-1705 (transcr: z.v. Berent Hoerlans en Cornelia van Grondelle), get. Lijsbeth Grondelle, overl./begr. 10-9-1752.
  3. Elisabeth alias Lysbeth, ged. 14-8-1707, get. Johanna van Grondella, Goris van Dulmen, in leven 1760, tr. 12-3-1738 Christiaan Geene.
  4. Sybilla, ged. 27-11-1709, get. Goris van Dulmen, Janna van Grondelle, in leven 1767
  5. Goris alias Govert, ged. 20-1-1712, get. Goris van Dulmen, Johanna van Grondelle, begr. ald. 21-12-1771, tr. 1737 Adriana van Grol.
  6. Johannes alias Jan, ged. 12-8-1714, get. Goris van Dullenere, Johanna Grondelle, in leven 1760.
  7. Pieter, ged. 27-10-1717, get. o.a. Goris van Dulmen, overl. voor 1760.
 2. Johanna, geb. voor 1688, overl. na 1714, tr. Bergen op Zoom 5-11-1706 Goris van Dullemen, geb. Bergen op Zoom, meester hoefsmid, won. ald.
 3. Lijsebeth alias Elisabeth, geb. Geertruidenberg voor 1690, verm. (vrou Lijsebedt Legwe) overl. 24-11-1709, tr. Bergen op Zoom 3-2-1708 Hendrik Legnee alias Leggene, geb. Keulen, 'ruiter onder Rudisheim'.
  Uit dit huwelijk ged. te Bergen op Zoom:
   a. Elisabeth, ged. 8-1-1709, get. o.a. Cornelia van Grondelle, mogelijk (kindt Lijsebedt Leggewe) overl. ald. 10-1-1709.
 4. naam onbekend, begr. Geertruidenberg 1-9-1674.
 5. naam onbekend, begr. Geertruidenberg 13-9-1673.
 6. naam onbekend, begr. Geertruidenberg 24-9-1681.


naar begin pagina