Van Grondelle
Genealogie


HeusdenDeze tak begint bij Johanna resp. Jeremias van Grondelle, een dochter resp. een zoon van Johannes van Grondelle en Alida Kortier. Informatie over hun voorouders vindt u op de pagina Zeven generaties in Geertruidenberg van deze genealogie.

Om privacy-redenen bevat deze pagina over het algemeen geen nadere gegevens over nog in leven zijnde personen. Om meer informatie te krijgen kunt u mij een mailtje sturen.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29 januari 2017.VIIIh Johanna van Grondelle, geb. Drunen 2-11-1817, dienstbode, overl. Heusden 30-4-1884, tr. ald. 28-4-1842 Willem Maat, voerman, geb. Gorkum 2-4-1817, overl. Heusden 22-11-1866, z.v. Cornelis Maat, voerman, en Cornelia Jeresina Weije.

Johanna krijgt vóór haar huwelijk drie kinderen:
 1. Anna Petronella, geb. Heusden 19-6-1837, overl. ald. 4-5-1838.
 2. Johanna, geb. Heusden 14-9-1839, overl.
 3. Wouter, geb. Heusden 13-12-1840 volgt IXa


IXa Wouter van Grondelle, geb. Heusden 13-12-1840, hospitaalbediende / conducteur bij de Zuid-Oosterspoorweg / magazijnknecht (1884), overl. Breda 19-10-1925, tr. Oudheusden 26-7-1865 Cornelia Geurds, geb. Heesch 14-9-1840, overl. Breda 23-12-1920, dr. van Dirk Geurds en Anna van Zoelen.

Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Wilhelmina, geb. Oudheusden 2-9-1865, dienstbode (1886), overl. Breda 27-7-1927, tr. (1) Nijmegen 8-7-1886 Gerrit Willem Lenderink, wisselwachter, overl. Hees 24-4-1891, z.v. Hermanus Lenderink, smid, en Grada ter Schegget; tr. (2) Breda 22-12-1892 Gerrit Cornelis van der Pool, geb. Gouda ca. 1856, veldartillerist, z.v. Adrianus Meindert van der Pool en Elsje Snel.
 2. Theodorus Wilhelmus, geb. Waalwijk 22-10-1866, volgt Xa
 3. Mathijs Cornelis, geb. Arnhem 1-5-1873, volgt Xb
 4. Willem Wouter, geb. Nijmegen 13-9-1882, overl. ald. (won. Hees) 3-10-1884.


Xa Theodorus Wilhelmus van Grondelle, geb. Waalwijk 22-10-1866, musicus, overl. Nijmegen 18-7-1935, tr. Breda 6-10-1902 Elisabeth Johanna van Achterberg, geb. Bergen op Zoom 6-8-1872, overl. Nijmegen 9-1-1954, dr. van Wilhelmus van Achterberg, vleeschhouwer, en Hendrica Everse.

Uit dit huwelijk:
 1. Hendrika Cornelia, geb. Breda 27-7-1903, huishoudster, overl. Ubbergen 12-3-1991.
 2. Wouter Wilhelmus, geb. Kampen 8-10-1904, musicus / rijksambtenaar, overl. Hoogeveen 19-5-1991, tr.(1) Batavia NI 12-6-1926 Theodora Adolfine van Elten, geb. Soerabaja NI 21-12-1907, scheiding Batavia 15-9-1927, tr.(2) 's-Gravenhage 9-10-1962 Anna Catharina Henkemans, geb. Rotterdam 20-7-1919; bij huwelijk(2) twee stiefkinderen.


Xb Mathijs Cornelis van Grondelle, geb. Arnhem 1-5-1873, loodgieter / koperslager / metaalbewerker, overl. Nijmegen 27-4-1918, tr. Breda 17-9-1898 Johanna Oomen, geb. Ginneken 29-3-1875, overl. verm. Nijmegen na 1931, dr. van Cornelis Oomen en Anna van Dijk.

Uit dit huwelijk te Breda geb.:
 1. Wouter, geb. 3-8-1898, kantoorbediende, overl. Venray 20-3-1931 (acte Nijmegen 10-4-1931).
 2. Cornelis Theodorus, geb. 23-10-1900, volgt XIa
 3. Theodorus Wilhelmus, geb. 30-3-1902, volgt XIb


XIa Cornelis Theodorus van Grondelle, geb. Breda 23-10-1900, ambtenaar, overl. ald. 28-8-1984, tr. Nijmegen 31-7-1925 Hendrina Maria Elisabeth Jans, geb. Nijmegen 8-1-1903.

Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Mathijs Antonius, geb. Nijmegen 28-7-1926,volgt XIIa
 2. Mathijs Antonius Petrus, geb. Banjoewangi NI 28-10-1928,volgt XIIb
 3. Cornelis Wouter Theodorus, geb. Nijmegen 28-10-1932, volgt XIIc
 4. Franciscus Theodorus Bartholomeus, tr. Philomena van der Linden.
 5. Petronella Maria Johanna, tr. Henricus Wilhelmus Maria Bergamin, o.a. wethouder van Nijmegen, burgemeester van Bemmel.


XIIa Johannes Mathijs Antonius van Grondelle, geb. Nijmegen 28-7-1926, overl. (Canada), tr. 15-11-1947 M.M. de Vries; tr. mogelijk (2) Anna Maria Simons.

Uit het tweede huwelijk geb. in Canada:
 1. Michael.


XIIb Mathijs Antonius Petrus van Grondelle, geb. Banjoewangi NI 28-10-1928, hotelhouder, overl. Rotterdam 30-6-1993, tr. Breda 23-8-1957 Adriana Antonia Christina van Stiphout.

Uit dit huwelijk:
 1. Birgitta Adriana Hendrina Maria, tr. C.J.B. Peeters.


XIIc Cornelis Wouter Theodorus van Grondelle, geb. Nijmegen 28-10-1932, overl. Nieuw-Zeeland 28-5-2014, tr. (Nieuw Zeeland) Ngaire Joyce Brown.

Uit dit huwelijk in Christchurch (NZ) geb.:
 1. Gregory, volgt XIIIa.
 2. Carole, tr. Chris McDonald. Uit dit huwelijk: a. Clare Mc Donald.


XIII Gregory van Grondelle, tr. Joanne Therese Munro.

Uit dit huwelijk geb. in Timaru, South Canterbury (NZ):
 1. Phillippa.
 2. Matthew.


XIb Theodorus Wilhelmus van Grondelle, geb. Breda 30-3-1902, tandtechniker, overl. Hengelo (O) 30-6-1970, tr. Nijmegen 5-8-1932 Martha Gerardina Janssen, geb. Nijmegen 21-9-1904, overl. 21-7-2001*, dr. v. Gerard Matthijs Theodorus Janssen en Martha Zant.

Uit dit huwelijk:
 1. Theodorus Mathijs Wouter, geb. Nijmegen 13-7-1933, volgt XIId
 2. Theresia Maria, tr. Joannes Brinkhof, geb. 29-4-1937, overl. Zevenaar 19-1-1986*.


XIId Theodorus Mathijs Wouter van Grondelle, geb. Nijmegen 13-7-1933, overl. Haarlem 27-3-2004, tr. Haarlem 24-11-1960 Marjolica Josephina Maria Strengers, scheiding 1974.

Uit dit huwelijk:
 1. Andreas Theodoor.


VIIIi Jeremias van Grondelle, geb. Oudheusden 11-11-1824, metselaar / postbode, overl. Heusden 23-4-1898, tr. ald. 20-8-1846 Cornelia Fraterman, geb. Heusden 7-7-1823, overl. ald. 24-2-1863, dr. van Gijsbert Fraterman en Adriana van den Dries.

Uit dit huwelijk te Heusden geb.:
 1. Johanna Alida, geb. 23-2-1847, overl. verm. 's-Gravenhage 13-11-1911, tr. Vlissingen 4-6-1873 Marikus van 't Hul (alias van ’t Heul), geb. Arnhem 17-11-1843, timmerman, overl. Nijmegen 24-12-1926, z.v. Johannes Gerardus van ’t Hul, smid (1843), en Berentje van Omme.
  Johanna krijgt (ongehuwd) een kind:
  1. Jeremias, geb. Heusden 17-4-1869, overl. ald. 12-6-1869.
 2. Gijsbertus Adrianus, geb. 7-11-1849, volgt IXb
 3. Jeremias Cornelis, geb. 19-3-1852, overl. ald. 21-8-1852.
 4. Jan Johannes, geb. 20-4-1853, overl. ald. 20-8-1853.
 5. Cornelia Sara, geb. 23-6-1854, overl. 's-Gravenhage 30-3-1906, tr. Heusden 15-8-1874 Nelis van der Wees, geb. Heusden 20-2-1848, timmerman(sgezel), overl. ('s-Gravenhage?) na 1906, zn. van Pieter Christiaan van der Wees en Maatje van de Steenhoven.
 6. Alida, geb. 29-4-1856, overl. ald. 15-8-1859.
 7. Jan Johannes, geb. 18-11-1859, koopman (1890), kok (1908), overl. 's-Gravenhage 19-4-1908 (als Jan Jacobus), tr. (1) Breda 27-3-1884 Anna Maria Verstraeten, geb. Laeken 10-11-1852, overl. 10-1-1891 (1890?), wed. Cornelis Janssen, dr. v. Bernardina Wilhelmina Verstraaten;
  tr. (2) Maria Jansen, overl. voor 1908.
 8. Adrianus, geb. 8-2-1863, overl. ald. 21-2-1863.


IXb Gijsbertus Adrianus van Grondelle, geb. Heusden 7-11-1849, adj. onderofficier K.N.Leger / militair administrateur (1911), overl. Nijmegen 15-6-1911, tr.(1) Vlissingen 14-7-1875 Marie Susanna Elisabeth Halbruggen, geb. Vlissingen 15-9-1853, overl. Bergen op Zoom 28-10-1883, dr. van Johanna Maria Elisabeth Halbruggen;
tr.(2) Bergen op Zoom 20-12-1888 Dana Antonetta van Nispen, geb. Bergen op Zoom 17-6-1860, overl. 's-Gravenhage 14-12-1939, dr. van Johannes van Nispen, beurtschipper, en Johanna Wittermans.

Uit huwelijk (1):
 1. Johan Ernst Marie, geb. Vlissingen 3-12-1876, volgt Xc
 2. Cornelis, geb. Vlissingen 16-11-1878, adj. onderofficier Kon. Ned. Leger, overl. Breda 30-4-1963, tr. Bergen op Zoom 12-3-1908 Adriana Jacoba Andreae, geb. Bergen op Zoom 31-8-1883, overl. Breda 26-4-1963, dr. van Willem Ferdinand Andreae, arbeider, en Jacomina Dansen, geen kinderen.
Uit huwelijk (2):
 1. Johanna Cornelia, geb. Bergen op Zoom 6-9-1889, onderwijzeres, overl. 's-Gravenhage 24-11-1961, tr. Nijmegen 22-11-1913 Coenraad Wilhelm Becking, geb. Bergen op Zoom 19-11-1886, Luitenant-Kolonel KNIL, overl. 's-Gravenhage 26-8-1940, zn. van Herman Becking, adjunct onderofficier bij de Nationale Militie, en Wilhelmina Everdina van der Horst. Uit dit huwelijk in Ned. Ind. twee kinderen Becking.


Xc Johan Ernst Marie van Grondelle, geb. Vlissingen 3-12-1876, 1e Luit. der Infanterie Kon. Ned. Ind. Leger, overl. Padang (NI) 24-11-1911, tr. Alkmaar 25-1-1905 Hillegonda Petronella Maria Hage, geb. Batavia 15-12-1883, onderwijzeres, overl. 's-Gravenhage 14-12-1948, dr. v. Klaas Marinus Hagen, hoofdonderwijzer in Ned. O.I., en Johanna Agatha Menke. H.P.M.Hage tr. (2) Hanns J. Eigl von Fürstenberg, geen kinderen uit dit huwelijk.

Uit dit huwelijk geb. te Bangkinang (NI):
 1. Johan Gijsbertus Marinus Dirk, geb. 7-10-1905, volgt XIc
 2. Suzanna, geb. 8-6-1906, overl. ald. 9-6-1906.
 3. Marinus Cornelis, geb. 15-6-1907, Commandeur der Kon. Marine, overl. 's-Gravenhage 15-6-1980, tr. ald. 14-2-1933 Linda Henriëtte Römer Price, geb. Paramaribo Sur. 20-6-1908, overl. 's-Gravenhage 25-6-1978, geen kinderen.
 4. Gijsbertus Adrianus, geb. 1-6-1909, volgt XId


XIc Johan Gijsbertus Marinus Dirk van Grondelle, geb. Bangkinang (NI) 7-10-1905, Luit. ter Zee 1e klas Kon. Marine, overl. Alkmaar 12-12-1972, tr. Harlingen 24-10-1929 Fokje Jetske Kramer, geb. Harlingen 14-12-1904, overl. Amsterdam 28-10-1972, begr. Alkmaar, dr. v. Hendrik Kramer en Yfke Schaafsma.

Uit dit huwelijk:
 1. Johan Ernst Hendrik Hanns, geb. Harlingen 15-5-1933, volgt XIIe


XIIe Johan Ernst Hendrik Hanns van Grondelle, geb. Harlingen 15-5-1933, overl. Zaanstad 11-12-2012, verzekeringsagent, tr. Zaandam 9-7-1958 Geertje Eefje Onrust.

Uit dit huwelijk geboren te Zaandam:
 1. Johan Gerrit Aldert Marinus, geb. 26-2-1960, overl. Amsterdam 19-1-2008.
 2. Yvonne Sophia Fokje Brigitte.
 3. Petra Eefje Geertje Sarina.
 4. Gerrit Henk Jonas Jan.


XId Gijsbertus Adrianus van Grondelle, geb. Bangkinang (NI) 1-6-1909, Kol. der Genie Kon. Ned. Leger, later Directeur Volkshuisvesting Gemeente Den Haag, overl. Sa Cruz de Tenerife (Spanje) 4-4-1992, tr.(1) Baarn 18-9-1931 Sonja Anoeska Marinka Jonquière, geb. Rotterdam 9-10-1910, scheiding Djakarta (NI) 11-1-1938, dr. v. Johannes Gijsbertus Jonquière en Alida Bongaards;
tr.(2) Padang (NI) 5-8-1938 Melanie Everdine de Leau, geb. Semarang (NI) 12-6-1907, onderwijzeres, overl. Leidschendam 5-11-1993, dr. van Alexander Johannes de Leau en Suze Florence Knuppel, scheiding 's-Gravenhage 3-2-1976;
tr. (3) 's-Gravenhage 17(20?)-8-1988 Everdina Dol, geb. Amsterdam 28-3-1914, overl. 1992*.

Uit huwelijk (1):
 1. Gijsbertus Johan Roelof, geb. Bandoeng 14-12-1933, civiel ingenieur, overl. Amsterdam 15-3-1995, tr. (1) onbekend, gescheiden onbekend, tr. (2?) Broek in Waterland 1972 Frieda Isabella Scherrer; tr. (3) Amsterdam ?-3-1995 Dini Geschiere. Geen kinderen.
 2. Hans Dirk Cornelis, volgt XIIf
Uit huwelijk (2):
 1. Jan Evert, geb. Padang (NI) 23-9-1939, volgt XIIg
 2. Marinus Cornelis, volgt XIIh

XIIf Hans Dirk Cornelis van Grondelle, tr. Elsa de Clercq Zubli.

Uit dit huwelijk geb. in USA:
 1. Michèle, tr. (1) Steven Zuniga; tr. (2) Ralph Corvington. Uit het eerste huwelijk: Hans Zuniga.
 2. Maryl, tr. George O'Brien.
 3. Arto.


XIIg Jan Evert van Grondelle, geb. Padang (NI) 23-9-1939, civiel ingenieur, overl. Ravenshead (UK) 5-10-1990, tr. Loughborough (UK) 5-6-1965 Patricia Ann Bradshaw.

Uit dit huwelijk in UK geb.:
 1. Adrian Cornelius, volgt XIIIb
 2. Alexander Frans Leonard.
 3. Ann Suzette, tr. Stephen William Frederic Berridge. Uit dit huwelijk twee kinderen Berridge.


XIIIb Adrian Cornelius van Grondelle, tr. Deborah Ann O'Neill.

Uit dit huwelijk in UK geb.:
 1. Jacob Evert.


XIIh Marinus Cornelis van Grondelle, tr. Louise Schrieke.

Uit dit huwelijk:
 1. Kenneth.
 2. Alvar Ewout.


XIII Kenneth Bertam van Grondelle, partner Alexandra Michaela Broekarts.

Uit deze relatie:
 1. Stach Jonas.
 2. Tess Julia.
 3. Zoë Charlotte.naar begin pagina