Van Grondelle
Genealogie


Zeist

Deze tak begint met de broers Gijsbertus Adrianus, Leonardus George en Hendrik Arend, zonen van Leonardus van Grondelle en Hendrika Blankenstijn. Informatie over hun voorouders vindt u op de pagina Zeven generaties in Geertruidenberg van deze genealogie.
Deze pagina bevat veel gegevens. Voor de overzichtelijkheid is de pagina daarom verdeeld in drie secties: A (Gijsbertus Adrianus c.s.), B (Leonardus George c.s.) en C (Hendrik Arend c.s.).

Om privacy-redenen bevat deze pagina over het algemeen geen nadere gegevens over nog in leven zijnde personen. Om meer informatie te krijgen kunt u mij een mailtje sturen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd 9 februari 2017.

sectie A


VIIIa Gijsbertus Adrianus van Grondelle, geb. De Bilt 27-12-1840, koopman /groenteman, overl. Zeist 19-5-1924, tr. ald. 25-4-1867 Dirkje van Straten, geb. Zeist 2-12-1842, overl. ald. 3-12-1915, dr. v. Dirkje van Straten.

Uit dit huwelijk te Zeist geb.:
 1. Gijsbertus Adrianus, geb. 1-9-1868, volgt IXa
 2. Hendrijntje, geb. 30-11-1870, overl. Groningen 7-12-1949, tr. Zeist 3-12-1891 Johan van Wijnbergen, geb. Zeist 2-4-1869, overl. ald. 8-5-1948, zn. v. Johannes van Wijnbergen en Gerritje Swanenburg.
  Uit dit huwelijk te Zeist geb.:
   a. Johannis Simon van Wijnbergen, 9-11-1891.
   b. Gerrit Dirk van Wijnbergen, geb. 17-11-1894.
   c. Gijsbertus Adrianus van Wijnbergen, geb. 8-2-1896.
   d. Dirkje van Wijnbergen, geb. 16-5-1897.
   e. Gerritje van Wijnbergen, geb. 22-6-1898.
   f. Hendrikus van Wijnbergen, geb. 29-7-1899.
   g. Simon van Wijnbergen, geb. 11-2-1901.
   h. Gijsbertus Adrianus van Wijnbergen, geb. 8-1-1903.
   i. Hendrijntje van Wijnbergen, geb. 14-8-1909.
   j. Hendrik van Wijnbergen, geb. 8-3-1911.
 3. Dirk, geb. 24-10-1872, volgt IXb
 4. Ernestina, geb. 8-3-1875, overl. ald. 3-5-1948.
 5. Helena, geb. 21-10-1876, overl. ald. 8-9-1942, tr. ald. 3-12-1896 Elis Jacobse, stofferder/behanger, geb. Zeist 28-3-1872, zn. v. Tijmen Jacobse en Elisabeth Dorresteijn.
  Uit dit huwelijk te Zeist geb.:
   a. Tijmen Jacobse geb. 5-5-1897, overl. ald. 4-6-1897.
   b. Dirkje Jacobse, geb. 5-5-1897.
   c. Helena Elisa Jacobse, geb. 2-1-1904.
   d. Elis Jacobse, geb. 18-7-1907A.
 6. Aafje, geb. 31-12-1877, overl. ald. 11-5-1961, tr. ald. 31-10-1907 Pieter Jozef Eindhoven, geb. Loenersloot 17-10-1878, overl. Zeist 20-11-1959*, z.v. Frederik Eindhoven en Hillegonda Mozar.
  Uit dit huwelijk:
   a. Frederik Eindhoven, geb. Zeist 6-11-1908.
 7. Willemina Maria, geb. 24-7-1879, overl. ald. 9-9-1879.
 8. Simon, geb. 28-7-1880, volgt IXc
 9. Willemina Maria, geb. 21-5-1883, overl. ald. 8-10-1967, tr. ald. 22-5-1913 Johannes David van der Lecq, geb. De Bilt 22-8-1886, schoenmaker, overl. Zeist 9-5-1960, zn. v. Florus van der Lecq en Annetje van Geelen.
  Uit dit huwelijk:
   a. Emmetje van der Lecq.
   b. Flora van der Lecq.
 10. Hendrik Arend, geb. 16-2-1885, overl. ald. 17-1-1889.


IXa Gijsbertus Adrianus van Grondelle, geb. Zeist 1-9-1868, voerman, overl. ald. 10-8-1944, tr. ald. 7-6-1894 Jannetje van Eck, geb. Zeist 3-10-1868, overl. ald. 20-5-1938, dr. van Frans van Eck, koperslagersknecht, en Maria Balledux.

Uit dit huwelijk te Zeist geb.:
 1. Gijsbertus Adrianus, geb. 25-3-1895, volgt Xa
 2. Maria, geb. 7-6-1896, overl. ald. 20-3-1945, tr. ald. 22-2-1917 Willem van Haren, geb. Houten 18-1-1896, overl. 29-1-1982, begr. Zeist, zn. v. Cornelis van Haren en Neeltje de Jong. Willem van Haren tr. (2) Marie E. Goemans, geb. 18-8-1905, overl. 11-9-1998, begr. Zeist.
 3. Dirk, geb. 30-6-1897, volgt Xb
 4. Pieternella Francisca, geb. 17-9-1898, overl. ald. 23-5-1899.
 5. Ernestina Francina, geb. 15-10-1899, overl. ald. 8-10-1900.
 6. Frans, geb. 13-11-1900, overl. ald. 1-5-1945, ongeh.
 7. Aagje, geb. 24-1-1902, overl. ald. 15-11-1976, tr.(1) ald. 4-7-1929 Cornelis Antonius Johannes Merkenstein, geb. Vlissingen 17-5-1901, zn. v. Pieternelis Merkestein, schilder, en Annetje van den Bossch; scheiding Zeist 1931; zij tr.(2) Zeist 9-3-1933 Hendrikus van Denderen, geb. Zeist 10-3-1899, overl. ald. 13-4-1973.
  Uit huwelijk (1):
   a. Gijsbertus Adrianus Merkenstein.
  Uit huwelijk (2):
   b. Jannegje van Denderen.
 8. Cornelis, geb. 4-6-1904, overl. ald. 4-5-1905.
 9. Simon, geb. 16-1-1907, overl. ald. 31-1-1909.
 10. Cornelia, geb. 7-7-1909, overl. ald. 12-7-1909.
 11. Simon, geb. 7-7-1909, overl. ald. 3-8-1909.
 12. Cornelia Pieternella, geb. 7-9-1910, overl. ald. 18-9-1910.
 13. levenloos kind van het vrouwelijk geslacht, geb./overl. 2-2-1912.


Xa Gijsbertus Adrianus van Grondelle, geb. Zeist 25-3-1895, kolendrager bij de spoorwegen, overl. Utrecht 12-3-1964, tr. Zeist 2-1-1919 Gijsbertha Swagers, geb. Amerongen 23-12-1899, overl. Utrecht 12-6-1987, dr. v. Hendrikus Adrianus Swagers en Gerritje van Veenendaal.

Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbertus Adrianus, geb. Zeist 10-4-1919, volgt XIa
 2. Hendrikus Adrianus, geb. Zeist 17-12-1920, volgt XIb
 3. Jan Marinus, geb. Zeist 24-7-1923.
 4. Gijsberta, geb. Maarn 18-1-1927, overl. Utrecht 10-9-1954, tr. Gerrit Jan Wolf.
  Uit dit huwelijk:
   a. Gerrit Wolf.
   b. Gijsberta Wolf.
   c. Anne Adriaan Wolf.
 5. Dirk, geb. Maarn 15-3-1928, volgt XI
 6. Roelof, geb. Maarn 7-9-1929, overl. Tiel 26-3-1995, tr. Willempje Swart.
 7. Gerritje, geb. Dordrecht 6-11-1932, overl. Nieuwegein 22-1-1997, tr. Pieter Bankert.


XIa Gijsbertus Adrianus van Grondelle, geb. Zeist 10-4-1919, boorder, overl. Utrecht 18-8-1988, tr. Maria van der Steen, geb. Utrecht 4-1-1916, overl. Utrecht aug. 2001.

Uit dit huwelijk:
 1. Gijsberthus Adrianus, volgt XIIa
 2. Cornelia Jacoba, tr. J.Ph.C.(Kees) van Tilburg.


XIIa Gijsberthus Adrianus van Grondelle, tr. C.C. van Gasteren.

Uit dit huwelijk:
 1. Cindy Maria.


XIb Hendrikus Adrianus van Grondelle, geb. Zeist 17-12-1920, granietbewerker/ vloerlegger, overl. Utrecht 22-4-1977, tr. (1) Cornelia van Rootselaar; tr. (2) Elberta van Zoeren.

Uit huwelijk (1):
 1. Hendrika Cornelia, volgt XIIb
 2. Theodorus Adrianus, volgt XIIc
 3. Willem Gijsbertus Adrianus.
 4. Mathilde Cornelia.
 5. Irma Martine.


XIIb Theodorus Adrianus, tr. 24-12-1965 Bep Kanters. Uit dit huwelijk:
 1. Fedor, volgt XIIIa.
 2. Coretta.


XIIIa Fedor van Grondelle, partner Karin. Uit deze relatie:
 1. Melanie.


XIIc Willem Gijsbertus Adrianus van Grondelle, tr. NN. Uit dit huwelijk:
 1. Wilco.
 2. Martin.


XI Dirk van Grondelle, geb. Maarn 15-3-1928, overl. Nieuwegein 31-12-2016, tr. Utrecht 19-8-1948 M.C. Bekker. Uit dit huwelijk:
 1. Hanny.
 2. Bob.


Xb Dirk van Grondelle, geb. Zeist 30-6-1897, los werkman, overl. ald. 5-3-1983, tr. ald. 20-3-1919 Johanna Kraaij, geb. Zeist 3-2-1896, overl. ald. 31-5-1975, dr. v. Jan Kraaij en Marrigje Doornkamp.

Uit dit huwelijk te Zeist geb.:
 1. Gijsbertus Adrianus, geb. 26-4-1919, volgt XIc
 2. Jan, geb. 11-6-1920, volgt XId
 3. Hendrik, geb. 1-6-1922, volgt XIe
 4. Jannetje, geb. 7-2-1928, overl. ald. 31-7-2003, tr. ald. 9-12-1954 Arnoldus Hermanus Antonius Wilke.
 5. Marinus, geb. 27-12-1931, volgt XIf
 6. Alida, geb. 5-1-1934, overl. Groningen 9-2-2010, tr. 22-8-1957 Pieter Jans Lanting.


XIc Gijsbertus Adrianus van Grondelle, geb. Zeist 26-4-1919, overl. ald. 23-4-1955, tr. Johanna Minnebrand, geb. Utrecht 11-3-1918, overl. 13-2-1999, begr. Zeist.

Uit dit huwelijk:
 1. Dirk.
 2. Gerard.


XId Jan van Grondelle, geb. Zeist 11-6-1920, magazijnmeester, overl. ald. 13-7-1990, tr. ald. 20-6-1940 Janna Ensing, geb. Borger 13-11-1922, overl. Zeist 15-12-1996.

Uit dit huwelijk:
 1. Johanna, tr. L.L. Koetse.
 2. Antje, tr. M.G. van Schaik.
 3. Dirk, geb. Zeist 12-4-1943, volgt XIId
 4. Marius, P. van Ravenswaaij.
 5. Jantje.
 6. Gijsbertha Adriana.
 7. Lammechien.


XIId Dirk van Grondelle, geb. Zeist 12-4-1943, overl. Utrecht 22-7-2013, tr. (1) 13-2-1964 Saakje Spoor, scheiding Zeist 1971;
tr. (2) Zeist 6-10-1971 Adriana Klinkert, scheiding Zeist 1982;
tr. (3) Zeist 30-12-1987 Gerda Mol, scheiding Zeist 1989.

Uit dit huwelijk (1) te Zeist geboren:
 1. Carola.
 2. Yolanda.
 3. Sjoukje Janna.
Uit huwelijk (2) te Zeist geboren:
 1. Adriana.
 2. Dirk.
 3. Jan.


XIe Hendrik van Grondelle, geb. Zeist 1-6-1922, los arbeider, overl. ald. 23-5-1964, tr. (1) Ch.J.W. Kraaij, scheiding 1950;
tr. (2) Maria Franziska Senger.

Uit huwelijk (1):
 1. Johanna.


XIf Marinus van Grondelle, geb. Zeist 27-12-1931, fabrieksarbeider, overl. ald. 4-1-1993, tr. ald. 31-5-1956 Gijsbertha van Ravenshorst.

Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbertus Adrianus, tr. E.B.S. Brouwers.
 2. Dirk.
 3. Hendrik.


IXb Dirk van Grondelle, geb. Zeist 24-10-1872, arbeider/tuinman, overl. ald. 21-4-1955, tr. ald. 21-12-1899 Maria van Riezen, geb. Zeist 30-11-1876, overl. ald. 1-2-1945, dr. v. Hendrik van Riezen en Klazina de Waal.

Uit dit huwelijk te Zeist geb.:
 1. Gijsbertus Adrianus, geb. 16-6-1900, volgt Xc
 2. Hendrik, geb. 21-7-1901, volgt Xd
 3. Dirk, geb. 23-11-1902, overl. ald. 13-6-1933.
 4. Klazina, geb. 4-8-1904, overl. ald. 20-1-1989, tr. (1) ald. 18-10-1923 Hendrik van de Kuilen, geb. Zeist 4-12-1902, zn. v. Arie van de Kuilen en Alida Geerjansbeek; zij tr.(2) ald. 7-1-1932 Albertus Hofstede, geb. De Bilt 10-3-1904, overl. Utrecht 22-2-1980, z.v. Gerrit Hofstede en Pietje Hazekamp.
 5. Hendrijntje, geb. 21-1-1906, overl. ald. 12-1-1991, tr. ald. 8-11-1928 Johannes Aart van Manen, geb. Schalkwijk 9-11-1905, overl. Zeist 26-10-1984, z.v. Gijsbertus van Manen en Dirkje van Eck.
 6. Ernestina, geb. 10-3-1908, overl. ald. 10-8-1908.
 7. Ernestina, geb. 13-2-1909, overl. ald. 20-4-1962, tr. ald. 27-3-1930 Hendrik H. ter Hoeve, geb. Zeist 15-2-1907, overl. ald. 1-6-1984, z.v. Jan Hendrik ten Hoeve en Barendje du Pree.
  Uit dit huwelijk:
   a. Jan Hendrik ter Hoeve.
   b. Maria ter Hoeve.
   c. Barendje ter Hoeve.
   d. Dirkje ter Hoeve.
   e. Henderijntje ter Hoeve.
 8. Hillegonda, geb. 3-5-1911, overl. ald. 1-9-1911.


Xc Gijsbertus Adrianus van Grondelle, geb. Zeist 16-1-1900, grondwerker, overl. ald. 9-7-1970, tr. (1) Utrecht 25-7-1923 Wilhelmina Francina van Hensbergen, geb. Utrecht 20-5-1905, overl. Zeist 12-5-1952, dr.v. Antonius Philippus van Hensbergen en Cornelia Adriana Camu;
tr. (2) Zeist 30-7-1953 Janna Verhaaf, geb. Nijmegen 12-11-1904, overl., dr. Marinus Verhaaf, metselaar, en Janna Hommersom, gesch. echtgenote van. Jacobus Johannes Muijlwijk, wed. van Harmen Ouderdorp.

Uit huwelijk (1) geb. te Zeist:
 1. Dirkje, geb. 24-9-1923, overl. ald. 14-1-1993, tr. Jacobus Wilhelmus Schiebergen, geb. Amsterdam 3-5-1920, overl. Zeist 16-11-1999.
 2. Antonius, geb. 2-7-1927, volgt XIg
 3. Gijsbertus Adrianus, geb. 13-5-1931, volgt XIh


XIg Antonius van Grondelle, geb. Zeist 2-7-1927, overl. Den Dolder 20-11-1998, tr. Frederika Johanna Mol, geb. Weststellingwerf 15-4-1927, overl. 29-12-2013.

Uit dit huwelijk:
 1. Antonius Gijsbertus, volgt XII
 2. Louwerens Therri, geb. Zeist 2-6-1950, timmerman, overl. Zeist 21-8-1972, ongehuwd.
 3. Wilhelm Frederik, volgt XII


XII Antonius Gijsbertus van Grondelle, tr. Gerda NN.

Uit dit huwelijk:
 1. Mitch.


XII Wilhelm Frederik van Grondelle, geb. Utrecht 8-11-1955, tr. Joke NN.

Uit dit huwelijk:
 1. Kimo.
 2. Romy.


XIh Gijsbertus Adrianus van Grondelle, geb. Zeist 13-5-1931, overl. Zeist 1-1-2014, tr. (1) Theda Hendrika Valkeneer, scheiding Zeist 1960; tr. (2) Wilhelmina Hendrika Teseling.

Uit dit huwelijk:
 1. Eduardus.
 2. Johanna Theodora Jacobine.


Xd Hendrik van Grondelle, geb. Zeist 21-7-1901, besteller PTT, overl. ald. 31-12-1964, tr. ald. 31-7-1930 Hubertha Pieternella de Kruijff, geb. Zeist 20-7-1903, overl. ald. 3-7-1986, dr. v. Hugo de Kruijff en Margaretha Elisabeth Struve.

Uit dit huwelijk:
 1. Dirk, volgt XIi
 2. Margarethus Eliza, volgt XIj


XIi Dirk van Grondelle, tr. Maria Johanna Govertje van Rijswijk.

Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Johannes, geb. 12-9-1957, volgt XII
 2. Dirk Marius, geb. 14-3-1960, volgt XII
 3. Hubertha Petra Marianne.


XII Hendrik Johannes van Grondelle, geb. 12-9-1957, overl. Wijk bij Duurstede 7-10-2013, tr. Maarn 1-10-1980 Hendrika van den Haspel.

Uit dit huwelijk in Utrecht geboren:
 1. DaniŽl.
 2. Michel.


XII Dirk Marius van Grondelle, geb. 14-3-1960, overl. Zeist 17-9-2010, tr. Zeist 23-12-1983 Thecla Johanna Berendina Verheijen.

Uit dit huwelijk:
 1. Louis.
 2. Xandra.
 3. Monica.
 4. Ramon.


XIj Margarethus Eliza van Grondelle, tr. Greta Jacoba van de Haar.

Uit dit huwelijk:
 1. Margarethus, geb. Zeist 17-5-1964, overl. Amsterdam 7-8-1996, ongeh.
 2. Jessica, tr. Roy van der Burg.


IXc Simon van Grondelle, geb. Zeist 28-7-1880, stratenmaker, overl. ald. 10-2-1963, tr. ald. 23-6-1904 Gerritje de Vries, geb. Maarn 14-11-1881, overl. Zeist 4-9-1930, dr. v. Marten de Vries en Teuntje Vlastuin.

Uit dit huwelijk te Zeist geb.:
 1. Dirkje, geb. 24-2-1906, overl. 19-4-2002, begr. Diebergen-Rijseburg, tr. ald. 19-1-1928 Gerrit Stolker, geb. Losser 5-9-1901, overl. Driebergen 20-2-1961, zn. v. Hendrik Stolker en Jantje Soer.
  Uit dit huwelijk:
   a. Hendrik Stolker.
   b. Gerritje Stolker.
   c. Jantje Stolker.
   d. Cornelia Stolker.
   e. Teuntje Stolker.
   f. Simon Stolker.
   g. Hendrika Dina Stolker.
   h. Tine Stolker.
   i. Gerrit Florus Stolker.
   j. Ernst Stolker.
   k. Dirkje Stolker.
   l. Dina Louise Stolker.
   m. Sander Tjibbo Stolker.
 2. Teuntje, geb. 20-4-1907, overl. Baarn 26-2-1991, tr. Zeist 5-6-1941 Elbert van de Pol, geb. Baarn 15-3-1906, overl. ald. 22-10-1982, dr. v. Evert van de Pol en Jansje van de Hooff.
  Uit dit huwelijk:
   a. Jansje van de Pol.
   b. Gerda Wilhelmina van de Pol.
 3. Wilhelmina Maria, geb. 14-5-1908, overl. Bilthoven 19-4-2002, begr. Diebergen-Rijseburg, tr. ald. 29-12-1932 Johannes van de Ploeg, geb. Heemstede 15-3-1904, overl. Souillac (Fr.) 12-6-1975, begr., Zeist, zn. v. Hermanus van de Ploeg en Suzanne van den Boogaard.
  Uit dit huwelijk:
   a. Johannes van der Ploeg.
   b. Wilhelmina Maria van der Ploeg.
 4. Martina, geb. 24-5-1909, overl. ald. 24-1-1985, tr. ald. 12-11-1953 Dirk Mater, geb. Zeist 6-11-1907, rijwielhandelaar, overl. ald. 10-10-1989, weduwnaar van Maria van Beek (geb. Zeist 23-10-1910, overl. ald. 16-6-1952, dr. v. Willem van Beek en Willemijntje Vermeulen), zn. v. Jan Willem Mater en Grada van Putten.
 5. Gijsbertha Adriana, geb. 2-5-1912, overl. Zeist 1-8-1998, tr. (1) ald. 11-10-1945 Cornelis Leendert Weima, geb. Schiedam 27-12-1909, scheiding 1952; tr. (2) Zeist 18-4-1974 Klaas Fokkens, geb. Workum 24-3-1888, overl. Delfzijl 31-10-1975, wednr. van Sietje Smit. Uit het eerste huwelijk: Antoon Weima.
 6. Simon, geb. 20-1-1918, volgt Xe
 7. Ernst, geb. 28-12-1919, volgt Xf
 8. Andries, geb. 26-9-1921, volgt Xg


Xe Simon van Grondelle, geb. Zeist 20-1-1918, chef PTT, overl. ald. 25-7-2001, tr. Adriana van de Bund, geb. Zeist 6-4-1919, overl. ald. 27-2-2000, dr. v. Gerard van de Bund en Francina Willemina van Schaik.

Uit dit huwelijk te Zeist geb.:
 1. Gerda Marijke, tr. Pieter Carel Rommes.
 2. Francina Wilhelmina, tr. Nicolaas Christiaan Rommes.
 3. Adriana, tr. Henricus M. van der Wal.
 4. Geraldine.
 5. Simon, volgt XIk


XIk Simon van Grondelle, tr. Diana Catharina van Ommeren.

Uit dit huwelijk:
 1. Selina .
 2. Dennis.
 3. Niels.


Xf Ernst van Grondelle, geb. Zeist 28-12-1919, overl. Penarth (Wales, UK) 27-6-1989, tr. Cardiff (Wales, UK) 4-11-1944 Betty Rachel Barney, geb. London UK 28-11-1922, overl. Glamorgan (Wales) 2003*, dr. v. Oliver Bertram Fisher Barney en Elisabeth Nora Gibbs.

Uit dit huwelijk:
 1. Philip Simon.
 2. Vivienne, tr. Thierry Hope.


Xg Andries van Grondelle, geb. Zeist 26-9-1921, administrateur, overl. ald. 15-3-1970, tr. Stientje van der Helm

Uit dit huwelijk:
 1. Gertrude Josephina, tr. Hans Alfred Bosker.
 2. Jan Leonard, volgt XIl
 3. Simon Karel, volgt XIm
 4. Ernst Martinus, volgt XIn


XIl Jan Leonard van Grondelle, tr. Hilde Obbink.

Uit dit huwelijk:
 1. Gerjanne.
 2. Robbert Andries.
 3. Lisanne.
 4. Jan Lennart.


XIm Simon Karel van Grondelle, tr. Marianne Femina van 't Riet;scheiding 1990.

Uit dit huwelijk twee kinderen


XIn Ernst Martinus van Grondelle, tr. Alida Catharina Littooij.

Uit dit huwelijk:
 1. Saskia Elizabeth.
 2. Emma Heleen.

naar begin pagina

==============================================

sectie B


VIIIb Leonardus George van Grondelle, geb. De Bilt 31-10-1842, arbeider/tuinman, overl. Zeist 23-2-1910, tr. ald. 24-6-1880 Jannigje Hendrikse, geb. Maartensdijk 20-4-1861, dienstbode, overl. Zeist 3-1-1934, dr. van Metje Zwaan, ongehuwd. Jannigje wordt bij het huwelijk van haar moeder met Egbert Hendrikse (Maartensdijk 12-5-1865) gewettigd.

Uit dit huwelijk te Zeist geb.:
 1. Leonardus, geb. 14-10-1881, volgt IXa
 2. Metje, geb. 18-1-1883, overl. Utrecht 14-2-1958, tr. Zeist 2-4-1908 met Gerrit van IJzendoorn, geb. Huizen 20-4-1886, zn. van Evert van IJzendoorn en Rijkje Lustig.
  Uit dit huwelijk:
  a. Evert van IJzendoorn.
  b. Jan Leendert George van IJzendoorn.
 3. Hendrijntje, geb. 20-6-1884, overl. ald. 26-11-1886.
 4. Egbertha, geb. 30-9-1886, overl. ald. 28-3-1963, tr. ald. 17-10-1912 Dirk Kas, geb. De Bilt 31-7-1890, overl. Zeist 26-6-1974, zn. v. Evert Jan Kas en Gijsje van Lunteren.
  Uit dit huwelijk:
  a. Evert Jan Kas.
  b. Leonardus George Kas.
 5. Marinus, geb. 14-1-1888, volgt IXb
 6. Albertus, geb. 10-7-1889, volgt IXc
 7. levenloos kind (jongen), geb./overl. 19-11-1890.
 8. Hendrijntje, geb. 15-11-1891, overl. ald. 25-10-1892.
 9. Gerritje, geb. 1-9-1893, overl. Leiden 24-12-1967, tr. Zeist 14-9-1916 Theodorus van Helmondt, geb. Zeist 8-4-1889, overl. Leiderdorp 23-11-1967, zn. v. Antonius Wilhelmus van Helmondt en Gijsberta van Beek.
  Uit dit huwelijk:
  a. Jannetje van Helmondt.
 10. Hendrijntje (Heintje), geb. 26-3-1896, overl. Utrecht 26-10-1970, tr. Zeist 28-4-1921 Hendrik Thomas Gerardus den Daas, geb. Utrecht 4-8-1892, overl. ald. 25-10-1970, zn. v. Thomas Dirk den Das en Berendina Wagenvoort.
  Uit dit huwelijk te Utrecht geb.:
  a. Berendina (Dientje) den Daas.
  b. Leonardus George den Daas.
 11. Gijsbertus Adrianus, geb. 8-11-1897, volgt IXd
 12. Hermanus, geb. 3-5-1899, volgt IXe


IXa Leonardus George van Grondelle, geb. Zeist 14-10-1881, overl. Zandvoort 14-3-1977, tr. Heemstede 30-4-1913 Hermina Wesseling, geb. Zandvoort 28-10-1893, overl. 5-6-1985, dr. v. Hermanus Wesseling, machinist, en Alida Maria van der Meulen.

Uit dit huwelijk te Haarlem geb.:
 1. Jannigje, geb. 28-9-1913, overl. Den Haag 11-6-1984, tr. Amsterdam 7-4-1938 Louis Johan (Lou) Hemmes, geb. Rotterdam 13-12-1914, overl. 15-10-1978.
  Uit dit huwelijk:
  a. Marian Hemmes.
  b. Niels Hemmes.
  c. José Hemmes.
  d. Leonie Hemmes.
  e. Lou Hemmes.
 2. Leonardus George, geb. 1-12-1916, volgt Xa


Xa Leonardus George van Grondelle, geb. Haarlem 1-12-1916, vertegenwoordiger, overl. Heiloo 16-1-1991, tr. Haarlem 21-5-1942 Adriana Silvis, geb. Haarlem 12-3-1920, overl. Zandvoort 19-2-1970.

Uit dit huwelijk:
 1. Paul, tr. K.B.Brink.
 2. Edwin, volgt XIa


XIa Edwin van Grondelle, tr. W.A.P. Mulder.

Uit dit huwelijk:
 1. Anne-Claire.


IXb Marinus van Grondelle, geb. Zeist 14-1-1888, smid, overl. ald. 20-6-1976, tr. ald. 28-3-1918 Sara Blom, geb. Zeist 6-12-1892, overl. Zeist 4-5-2003, dr. v. Cornelis Blom en Hendrikje Schoonderbeek.

Uit dit huwelijk te Zeist geb.:
 1. Leonardus George, geb. 10-4-1919, volgt Xb
 2. Cornelis Willem, geb. Zeist 6-1-1921,volgt Xc
 3. Jan Hendrik, geb. 2-12-1923, overl. ald. 19-6-2005, tr.(1) ald. 14-4-1948 Susanna.Jacoba Taffijn, geb. Leiden 21-10-1925, overl. 28-12-1970;
  tr.(2) Zeist 20-6-1975 Margaretha Emerentia Maria Schaap.
 4. Albertus, geb. 5-1-1928, ongehuwd, overl. Zeist 29-6-2016, ongehuwd.
 5. Hendrik, volgt Xd
 6. Maria, geb. 10-2-1933, overl. Zeist 19-4-2007, tr. ald. 9-9-1961 Arend Erwin BrŁggemann, geb. Zeist 27-7-1937, overl. 10-5-2011, begr. Zeist.


Xb Leonardus George van Grondelle, geb. Zeist 10-4-1919, overl. Vroomshoop (gem. Almelo) 4-3-1995, tr. Maria Ultee.

Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Casper.


Xc Cornelis Willem van Grondelle, geb. Zeist 6-1-1921, psycholoog, overl. Utrecht 7-2-1981, tr. Hester Maria Rebergen, geb. Utrecht 1-9-1926, overl. Wilnis 23-9-2010*.

Uit dit huwelijk:
 1. Sara Marina.
 2. Lisette, geb. Utrecht 22-3-1958, overl. Hilversum 22-4-2003, tr. Hilversum 29-10-1982 Pieter Hermanus Schouten.
 3. Robert Franciscus.


Xd Hendrik van Grondelle, tr. Elisabeth Johanna Waller.

Uit dit huwelijk:
 1. Henk.


IXc Albertus van Grondelle, geb. Zeist 10-7-1889, behanger, overl. Bussum 22-7-1967, tr. Zeist 10-12-1914 Johanna Wilhelmina Klomp, geb. Zeist 5-3-1894, overl. Bussum 28-11-1942, dr. v. Jacobus Klomp en Cornelia Veldhuijzen.

Uit dit huwelijk geb. te Zeist:
 1. Leonardus George, geb. Bussum 1-5-1915, volgt Xe
 2. Jacobus Johannes, geb. Bussum 24-6-1918, overl. Utrecht 24-12-1927.
 3. Marinus, geb. geb. Hilversum 9-6-1921, volgt Xf
 4. Johanna Willemina, tr. Pieter Veld, geb. 28-10-1913, overl. Heerenveen 1-9-1984, begr. Oudeschoot.
  Uit dit huwelijk:
  a. Albert Veld.
  b. Albertus Veld.
  c. Johan Willem Veld.
  d. Jacob Veld.
  e. Leonardus George Veld.
  f. Johanna Willemina Veld.
 5. Jan, geb. 12-6-1926, volgt Xg
 6. Jacobus Johannes, volgt Xh


Xe Leonardus George van Grondelle, geb. Bussum 1-5-1915, stoffeerder, overl. ald. 22-10-1989, tr. Martha Knol, geb. Rolde 4-6-1921, overl. Bussum 13-11-2009.

Uit dit huwelijk:
 1. Albertus, volgt XIb.
 2. Cornelia Martha, tr. C. de Groot, scheidng; tr. (2) Henk Brink.
 3. Johan Willem, volgt XIc


XIb Albertus van Grondelle, tr. Nancy Anne Graliker.

Uit dit huwelijk:
 1. Anne Elizabeth.


XIc Johan Willem van Grondelle, tr. M.G.R. Romein.

Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus George.
 2. Melissa.


Xf Marinus van Grondelle, geb. Hilversum 9-6-1921, stoffeerder, overl. Bussum 18-10-1992, tr. Renske Vlietstra, geb. Harlingen 25-12-1923, overl. 8-9-2003.

Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Willemina, tr. P.G.J. Schaap.
 2. Rienk, volgt XId
 3. Albertus.
 4. Oeke.
 5. Margaretha.


XId Rienk van Grondelle, tr. Truus Vlaanderen.

Uit dit huwelijk:
 1. Wilmar.
 2. Reina Maria.


Xg Jan van Grondelle, geb. Bussum 12-6-1926, overl. Hilversum 16-4-2009, tr. Naarden 16-1-1952 Steinie Klinkenberg, geb. Naarden 11-7-1932, overl. Bussum 27-7-2011.

Uit dit huwelijk:
 1. Albertus.
 2. Jacob, geb. Naarden 20-3-1954, volgt XIe
 3. Johan Willem, volgt XIf
 4. Marinus volgt XIg
 5. Maria Catharina Wilhelmina.


XIe Jacob van Grondelle, geb. Naarden 20-3-1954, overl. Maasdriel 12-2-2006, tr. Bussum 6-5-1974 Petronella Bronk, geb. Utrecht 2-1-1955. Uit dit huwelijk:
 1. Tamara.


XIf Johan Willem van Grondelle, tr. Laura.

Uit dit huwelijk:
 1. Mila.
 2. Maud.


XIg Marinus van Grondelle, tr. Ciska.

Uit dit huwelijk:
 1. Stijn.
 2. Joline.
 3. Anne Fleur.


Xh Jacobus Johannes van Grondelle, tr. Sjoukje Knol.

Uit dit huwelijk:
 1. Janny.
 2. Johanna Wilhelmina.
 3. Hans Walter, geb. Bussum 18-1-1966, overl. ald. 19-1-1966.


IXd Gijsbertus Adrianus van Grondelle, geb. Zeist 8-11-1897, kantoorbediende, overl. ald. 21-1-1978, tr. Johanna Matser, geb. Huis ter Heide (gem. Zeist) 20-6-1920, overl. Zeist 24-2-2006, dr. v. Willem Matser en Niesje Uiterwijk.

Uit dit huwelijk:
 1. Willem-Jan, volgt Xi.
 2. Niesje Johanna, tr. Gerrit Kroes.


Xi Willem-Jan van Grondelle, tr. Elsje Cornelia Vermij.

Uit dit huwelijk:
 1. Jeroen Christiaan, volgt XIh
 2. Marloes Johanna, tr. Richard G. Doorduijn.


XIh Jeroen Christiaan van Grondelle, tr. Gertine Baan.

Uit dit huwelijk:
 1. Hidde Geert Willem.
 2. Marit Anna Elizabeth.
 3. Mats Christiaan.


IXe Hermanus van Grondelle, geb. Zeist 3-5-1899, fabrikant, overl. Utrecht 5-3-1985, tr. Zeist 17-11-1927 Rijntje (Rijna) Burry, geb. Haarlem 19-4-1904, overl. Zeist 26-8-1989, dr. v. Sjoerd Burry en Jannigje Huisman.

Uit dit huwelijk te boren te Zeist:
 1. Leonardus George, geb. 4-7-1930, volgt Xj.
 2. Johan, geb. 4-7-1930, volgt Xk.


Xj Leonardus George van Grondelle, geb. Zeist 4-7-1930, overl. Zeist 10-3-2010, tr. Hillegom 2-11-1955 Machteld van Heerde.

Uit dit huwelijk:
 1. Herman Lodewijk, volgt XIe.
 2. Leonie, tr. Joseph Sixta, geb. Kansas City 24-5-1955, overl. Arnhem 27-2-2013 .
 3. René, tr. Wendy Gerritsen.


XIe Herman Lodewijk van Grondelle, tr. Trudy Maat.

Uit dit huwelijk:
 1. Christiaan.
 2. Jeroen.


Xk Johan van Grondelle, geb. Zeist 4-7-1930, overl. ald. 5-3-1986, tr. Anna Margaretha Tjebbes.

Uit dit huwelijk:
 1. Jolanda Marina.
 2. Marcel Alexander, volgt XI.


naar begin pagina

===============================================

sectie C

VIIIc Hendrik Arend van Grondelle, geb. Blauwkapel (gem. Maartensdijk) 15-2-1845, hovenier/tuinman, overl. Zeist 4-3-1927, tr. Zaandam 8-5-1872 Aafje Wagenvoort, geb. Avereest 7-12-1851, overl. Zeist 15-12-1911, dr. v. Hendrik Wagenvoort, onderwijzer, en Pietertje Houvast.

Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik, geb. Maartensdijk 18-3-1873, volgt IXa
 2. Petronella, geb. Maartensdijk 12-11-1874, overl. Zeist 23-9-1942, tr. ald. 19-6-1902 Gijsbert Gerlag van de Weert, geb. Zeist 22-4-1873, schilder, overl. Zeist 28-4-1956, zn. v. Gijsbert Gerlag van de Weert en Neeltje van Elst.
 3. Leonardus, geb. Maartensdijk 13-3-1876, overl. ald. 26-2-1877.
 4. Hendrijntje, geb. Maartensdijk 19-10-1877, overl.Zeist 24-12-1878.
 5. Ernestina Maria, geb. Zeist 20-9-1879, overl. ald. 25-6-1961.
 6. Hendrina, geb. Zeist 7-9-1880, overl. ald. 3-10-1880.
 7. Maria Wilhelmina, geb. Zeist 2-10-1881, overl. ald. 11-4-1882.
 8. Leonardus, geb. Zeist 9-10-1882, overl. ald. 31-10-1882.
 9. Leonardus, geb. Zeist 13-5-1884, overl. ald. 25-7-1884.
 10. Aafje Berendina, geb. Zeist 8-7-1886, overl. ald. 6-4-1888.
 11. Leonardus, geb. Zeist 1-12-1888, overl. ald. 2-6-1889.
 12. Jacob Arend, geb. Zeist 20-4-1890, volgt IXb
 13. Gijsbertus Adrianus, geb. Zeist 31-12-1891, volgt IXc
 14. Leonardus George, geb. Zeist 29-9-1895, overl. ald. 8-12-1897.


IXa Hendrik van Grondelle, geb. Maartensdijk 18-3-1873, tuinknecht/bloemist, overl. (na 1915), tr.(1) Zeist 20-5-1898 Elisabeth Jacobse, geb. Zeist 5-7-1875, overl. ald. 15-7-1940, dr. v. Tijmen Jacobse en Elisabeth Dorresteijn, scheiding vonnis 13-5-1912, ingeschr. BS 6-9-1912, Elisabeth tr. 2) Jacob Budding; hij tr.(2) Rotterdam 23-6-1915 Elisabeth Adriana Christina Wijnands, geb. Poortvliet (Z) 10-11-1874, dr. v. Cornelis Leendert Wijnands en Geertje de Wolf.

Uit huwelijk (1) te Zeist geb.:
 1. Hendrik Arend, geb. 6-2-1899, radiohandelaar, overl. ald. 19-2-1951, ongehuwd.
 2. Tijmen, geb. 25-12-1900, volgt Xa
 3. Gijsbertus Hendrik Jacob, geb. 7-4-1902, volgt Xb
 4. Elis Albertus, geb. 16-8-1904, volgt Xc
 5. Elisabeth Aafje Pieternella, geb. 21-1-1910, naaister, overl. ald. 18-1-1951.


Xa Tijmen van Grondelle, geb. Zeist 25-12-1900, stucadoor, overl. Utrecht 17-12-1948, tr. Doorn 17-6-1926 Maasje van Wijk, geb. Doorn 3-3-1904, dr. v. Cornelis van Wijk en Cornelia Zeele.

Uit dit huwelijk te Doorn geb.:
 1. Cornelis, geb. 16-9-1927, volgt XIa
 2. Tijmen, geb. 11-12-1930, stucadoor, overl. Wageningen 26-2-1982, ongehuwd.
 3. Elis Albertus, volgt XIb
 4. Cornelia, geb. 28-11-1937, overl. Woudenberg 14-11-2004, tr. Doorn 19-7-1962 Cornelis Karel Constantijn Brouwer, geb. Stompwijk 23-9-1937, overl. Amersfoort 30-6-1980. Uit dit huwelijk: a. Maasje Brouwer. b. Rijk Brouwer.
 5. Hendrik Jacob.


XIa Cornelis van Grondelle, geb. Doorn 16-9-1927, bootsman KM, overl. Den Helder 30-11-1969, tr. Jitske Nicolai.

Uit dit huwelijk:
 1. Thijmen.
 2. Jan.
 3. Cornelis, geb. Den Helder 19-10-1957, volgt XII


XII Cornelis van Grondelle, geb. Den Helder 19-10-1957, overl. Julianadorp 3-2-2016, tr Alexandra NN.

Uit dit huwelijk:
 1. Elvita.
 2. Virginia.
 3. Carlos.
 4. JoŽlle.


XIb Elis Albertus van Grondelle, tr. Bartha Keiman.

Uit dit huwelijk:
 1. Elis Albertus.
 2. Arno.


Xb Gijsbertus Hendrik Jacob van Grondelle, geb. Zeist 7-4-1902, stucadoor, overl. Driebergen-Rijsenburg 7-1-1980, tr. Doorn 29-12-1927 Trijntje van Dijk, geb. Driebergen 20-10-1907, dr. v. Willem van Dijk en Adriana Barneveld.

Uit dit huwelijk:
 1. Willem, geb. Doorn 12-1-1929, volgt XIc
 2. Gijsbertus, geb. Doorn 27-4-1930, volgt XId
 3. Adriaan.
 4. Albertus, geb. Driebergn-Rijsenburg 2-8-1932, overl. Nijmegen 5-9-2003.
 5. Hendrik, geb. Driebergen-Rijsenburg 2-8-1932, overl. ald. 15-9-1932.
 6. Hendrik, geb. Driebergen-Rijsenburg 16-4-1934, overl. ald. 4-8-1934.
 7. Elisabeth, tr. T.D.H. van der Hoorn; gescheiden.
 8. Hendrik, tr. N. van Rheenen.
 9. Adriana, tr. J. van Beek.
 10. Herman, tr. W. Bos.
 11. Evert, tr. M.L.C.Methorst.
 12. Wilhelmina.
 13. Marijke, tr. J.Post.


XIc Willem (Wim) van Grondelle, geb. Doorn 12-1-1929, overl. Utrecht 7-11-2016, tr. Jacoba van Baak.

Uit dit huwelijk:
 1. Gijsbertus Hendrik Jacob.
 2. Jan Willem.
 3. Johanna Jacoba Catherina.
 4. Willem.


XId Gijsbertus van Grondelle, geb. Doorn 27-4-1930, overl. Utrecht 11-8-1996, begr. Driebergen-Rijsenburg, tr. Gerarda Teuntje van den Breul.

Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Everdina.
 2. Tinie.


Xc Elis Albertus van Grondelle, geb. Zeist 16-8-1904, instrumentmaker, overl. ald. 26-11-1974, tr.(1) Zeist 5-4-1928 Hendrika Adriana Kwint, geb. Langbroek 5-6-1907, dr. v. Evert Kwint en Geertruida Prins; scheiding 1934; tr.(2) Margarete Lenz, geb. Eichel (Eickelen)(Dld) 18-5-1909, overl. Kirchboitzen (Dld) 3-8-1950, dr. Heinrich Lenz en Ida Wiener; tr.(3) Frederika Doornebal, geb. Ootmarsum 21-2-1912, overl. 15-2-2009.

Uit huwelijk (1):
 1. Elisabertus Evert Gerardus, geb. Zeist 16-11-1928, volgt XIe
Uit huwelijk (2):
 1. Elis Albertus, geb. Zeist 2-6-1938, volgt XIf
 2. Heinrich Karel, tr. H.Petersen.
 3. Ida Margarete, tr. D. Stahmer.
 4. Elsje, tr. (1) A. Westdijk; gesch; tr. (2) C.Bast.


XIe Elisabertus Evert Gerardus, geb. Zeist 16-11-1928, drukker, overl. Almelo 11-9-1991, tr. Zutphen 15-12-1961 Gerritje Evers.

Uit dit huwelijk:
 1. Gabriëlle Henriëtte, tr. D. Kobes.
 2. Johanna Hendrika Wilhelmina.


XIf Elis Albertus van Grondelle, geb. Zeist 2-6-1938, tandtechnicus, overl. Epe 4-12-1978, tr.(1) Zeist 18-8-1964 Geertruida Hendrika Johanna Sauer, geb. Batavia 19-9-1940, overl. Amersfoort 22-4-1974, tr.(2) Catharina Barendina Winkels.

Uit huwelijk (1):
  a. Serge Nikolaj.
Uit huwelijk (2):
  b. Elis Nikolaj.


IXb Jacob Arend (Jaap) van Grondelle, geb. Zeist 20-4-1890, schilder, overl. ald. 11-1-1961, tr. ald. 4-2-1915 Gerritje van den Brand, geb. Zeist 10-3-1891, overl. Holland, Michigan (USA) 5-8-1958, dr.v. Aart van den Brand en Aaltje Niebeek.

Uit dit huwelijk:
 1. levenloos kind, geb./overl. Utrecht 14-6-1915.
 2. Gerrit J., geb. Zeist 25-6-1918, volgt Xd


Xd Gerrit J. van Grondelle, geb. Zeist 25-6-1918, overl. Broward FL, MI, USA 3-4-1993, tr. Clarine G. Elenbaas, geb. 28-10-1917, overl. Davenport FL 29-7-2011, dr. v. Gerrit en Rena Elenbaas.

Uit dit huwelijk geb. in USA:
 1. Gary Jay, geb. 13-6-1952, overl. Kissimmee, FL 4-2-2015.


IXc Gijsbertus Adrianus (Guy) van Grondelle, geb. Zeist 31-12-1891, bouwvakker, overl. Holland, Michigan (USA) 14-11-1958, tr. Sanborn, IA (USA) 7-7-1915 (1916?) Aaltje de Raaf (Alice), geb. Winschoten 24-6-1889, overl. Dolton, Cook, Chicago, IL (USA) 31-12-1973, dr. van Eggo de Raaf en Aaltje Niekamp.

Uit dit huwelijk in USA geb.:
 1. Henry, overl. ald. ..-9-1921.
 2. Alice, geb. Sheldon, IA 25-1-1918, overl., tr. Chicago, IL 24-6-1939 Wieger Johannes (William John) Jel¨lema, geb. Chicago, IL 17-11-1907, overl. 29-3-1991, zn. v. Duco Jellema en Jacoba Clousing.
 3. Effie, tr. 2-7-1942 Arthur James Aylmer, overl. Dolton IL ca. 15-8-2004, geb. Roseland (Chicago), IL 18-7-1919, overl., zn. v. Arthur Aylmer en Jessie Gillmore.
 4. Jeannette, geb. Sheldon, IA 15-3-1920, overl. Chicago, IL ..-2-1925.
 5. Henry Eggo, geb. Sheldon, Iowa (USA) 14-7(6?)-1921, volgt Xe
 6. Bernice, geb. Lake Park (Chicago), IL 25-7-1923, tr. Chicago IL 14-8-1946 Charles Quain, geb. Chicago, IL 29-3-1925, overl. Dolton, IL 13-10-1995, zn. v. Anthony Adduci Quain en Lilian Fritz.
 7. Christine, geb. 18-4-1925, overl. Alta Loma, CA 9-4-1993, tr. (1) 1946 Grant Allen, scheiding; tr. (2) Russel Wheeler.
 8. Petronella, tr. 6-8-1946 William L. Nagle, geb. Redding, PA 28-3-1924, overl. Sacramento CA 21-9-1973, zn. v. Lester O. Nagle en Cora.
 9. Jeannette, tr. ald. 31-10-1947 Frank Mavros, geb. Chicago (IL) 31-10-1922, overl. Cook, IL 8-8-2005, zn. v. John Mavros en Katherine Procupiou.


Xe Henry Eggo van Grondelle, geb. Sheldon, Iowa (USA) 14-7(6?)-1921, overl. 22-10-2014, begr. Elwood, Will County, IL, tr. Jean Stack (Stach), geb. Mosinee WI (USA) 4-2-1922, overl. IL 20-5-2012, dr. van Stanley Stach en Anna Bomba.

Uit dit huwelijk in USA:
 1. Alice Ann, tr. (1) Allen Koenig.
 2. Joyce Marie.
 3. Jayne Christine, tr. Thomas Phillips.
 4. Christopher, volgt XIg


XIg Christopher VanGrondelle, tr. Karen NN.

Uit dit huwelijk in USA geb.:
 1. Katy.
 2. Maggie.
 3. Annie.


naar begin pagina