Van Grondelle
Genealogie


Rotterdam-2


De tak 'Rotterdam-2' begint met de broers Jeremias en Johannes van Grondelle, zonen van Wilhelmus van Grondelle en Neeltje van Beest. Informatie over hun (voor)ouders vindt u op de pagina Zeven generaties in Geertruidenberg van deze genealogie.

Om privacy-redenen bevat deze pagina over het algemeen geen nadere gegevens over nog in leven zijnde personen. Om meer informatie te krijgen kunt u mij een mailtje sturen.
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd 9 februari 2017

VIIIe Jeremias van Grondelle, geb. Sleeuwijk 16-9-1812, zadelmaker, overl. Rotterdam 2-12-1879, zn. van Wilhelmus van Grondelle en Neeltje van Beest, tr. ald. 12-11-1834 Johanna Dolphina Vogelzang, geb. Coevorden 16-2-1812, overl. Rotterdam 11-12-1890, dr. v. Dolf Vogelzang, brandersknecht, en Johanna Epping; scheiding van tafel en bed: 13-1-1873.

Uit dit huwelijk te Rotterdam geb.:
 1. Neeltje, geb. 14-12-1835, overl. ald. 25-6-1915, ongehuwd.
 2. Willem Johannes, geb. 27-8-1837, overl. ....
 3. Johannes Marinus, geb. 16-7-1839, overl. ald. 21-12-1840.
 4. Dirk, geb. 2-4-1841, overl. Smithfield (Zuid-Afrika) 26-2-1863.
 5. Johannes Marinus, geb. 2-4-1841, overl. ald. 9-11-1841.
 6. Willem Dirk, geb. 15-2-1858, stalknecht, overl. 's Gravenhage 20-5-1889.


VIIIg Johannes van Grondelle, geb. Meeuwen 6-4-1816, kleermaker, overl. IJsselmonde 12-1-1875, zn. van Wilhelmus van Grondelle en Neeltje van Beest, tr. (1) (Grondel) Rhoon 8-11-1938 Neeltje Louter, geb. Rhoon 15-9-1804, overl. ald. 11-10-1840, dr.v Hugo Louter en Kleisje Mijnlief, (Neeltje heeft een voorkind, Hugo, geb. ca. 1836, overl. Rhoon 11-10-1840;
tr. (2) (Grondel) IJsselmonde 19-11-1841 Lijntje Meulendijk alias Molendijk, geb./ged. IJsselmonde 10/15-4-1810, overl. ald. 23-5-1859, weduwe van Jacob Schilperoord, dr. van Gerrit Meulendijk en Trijntje Verschoor;
tr.(3) (Grondelle) Ridderkerk 26-8-1859 Cornelia Leentfaar, geb. Ridderkerk 1-3-1831, overl. Charlois 17-6-1882, dr. van Jacob Leentvaar en Janna van Gent.

Uit het eerste huwelijk:
 1. Willemina, geb. Rhoon 14-10-1839, overl. ald. (als Johannes!) 21-3-1840 (5 mnd).
Uit het derde huwelijk:
 1. Neeltje, geb. IJsselmonde 5-7-1860, overl. ald. 6-6-1861.
 2. Jacob, geb. IJsselmonde 27-11-1861, overl. ald. 19-1-1862.
 3. Neeltje, geb. IJsselmonde 20-12-1862, overl. 's-Gravenhage 15-7-1933, tr. Charlois 27-7-1882 Willem Bastiaan Schippers, geb. Charlois 4-9-1861, overl. Rotterdam 27-7-1912, zn. van Pieter Schippers, koopman, en Jansje Breukhoven.
 4. Jacob, geb. IJsselmonde 29-1-1864, volgt IXa
 5. Willem, geb. Barendrecht 21-8-1865A, overl. IJsselmonde 20-11-1865.
 6. Willemina, geb. IJsselmonde 26-12-1866, huishoudster, overl. Rotterdam 6-1-1898.
 7. Janna, geb. IJsselmonde 29-5-1868, overl. ald. 17-9-1868.
 8. Jan, geb. IJsselmonde 24-1-1871, overl. ald. 30-1-1871.
 9. Jan, geb. IJsselmonde 14-3-1873, volgt IXb


IXa Jacob van Grondelle, geb. IJsselmonde 29-1-1864, metselaar, overl. Rotterdam 31-5-1939, tr. Charlois 17-5-1888 Geertruida Pors, geb. Charlois 11-10-1862, overl. Rotterdam (won. Vlaardingen) 25-4-1948, dr. v. Leendert Pors en Adriaantje Riegman.

Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Cornelia, geb. Charlois 2-1-1889, overl. Ridderkerk 15-12-1979, tr. Rotterdam 12-5-1909 Adrianus Blok, geb. Charlois 19-9-1880, overl. Ridderkerk 1-1-1970, zn. van Willem Blok, landbouwer, en Barbara Niemantsverdriet.
 2. Johanna Adriana, geb. Charlois 7-2-1890, overl. Rotterdam 14-8-1963, tr. ald. 23-8-1916 Harmen Huibrecht van Eijck, geb. Charlois 25-6-1891, overl. Rotterdam 5-4-1960, zn. van Leendert van Eijck, los werkman, en Cornelia Johanna Jansen.
 3. Lena Maria, geb. Charlois 13-4-1892, overl. Rotterdam 23-10-1962, tr. ald. 7-7-1915 Arie Breukhoven, geb. Charlois 5-9-1891, gasfitter, zn. van Cornelis Breukhoven, smid, en Maria Lakeman.
 4. Johannes Leendert, geb. Charlois 30-6-1894, volgt Xa
 5. Leendert Johannes, geb. Rotterdam 21-10-1896, volgt Xb
 6. Jacob, geb. Rotterdam 20-12-1899, volgt Xc
 7. Jan Pieter, geb. Rotterdam 15-3-1905, volgt Xd


Xa Johannes Leendert van Grondelle, geb. Charlois 30-6-1894, metselaar, overl. Rotterdam 5-10-1982, tr. ald. 25-9-1918 Pietertje Maaike Berkelaar, geb. Rotterdam 30-11-1896, overl. ald. 20-8-1970, dr. van Jan Berkelaar, bootwerker, en Aartje Cornelia Baris.

Uit dit huwelijk geb. te Rotterdam:
 1. Geertrui, tr. ald. 18-6-1941 Johannes Bouman, geb. ca. 1915, overl. Dussen (Rotterdam) 16-5-1958, z.v. Jacobus Bouman en Margaretha van Oorschot.
 2. Aartje Cornelia, geb. 27-5-1920, overl. Rotterdam 10-11-2007, tr. (1) ald. 20-1-1943 Johannes Jan Roos, geb. Rotterdam 12-3-1918, overl. Rotterdam 23-10-1956, Jan Roos en Hendrika Moerkerke; zij tr.(2) Rotterdam 5-2-1958 Jan Gijsbertus Kroon, geb. Nieuw-Lekkerland 29-10-1919, overl. Rotterdam 1-11-1980.
 3. Jacob, tr. J.H.Jonkhof.
 4. Johanna, geb. 21-10-1924, overl. Rotterdam 11-12-2003, tr. Rotterdam 4-10-1950 Johannes Hendrikus Romunde, geb. Rotterdam 13-12-1925, overl. Rotterdam 15-10-2000. Uit dit huwelijk acht kinderen Neef.
 5. Jan, geb. 27-8-1927, volgt XI
 6. Leendert Johannes, geb. 17-11-1928, overl. Rotterdam 28-8-2003, tr. Rotterdam 21-1-1953 Mechtelina Catharina Verboort, geb. Schiedam 18-4-1930, overl. Rotterdam 19-8-2002, verm. dochter van Dirk Verboort en Maria Johanna Grüdelbach.


XI Jan van Grondelle, geb. 27-8-1927, overl. Rotterdam 4-8-2003, tr. Rotterdam 17-11-1954 Adriana van Zevenbergen, geb. Rotterdam 25-4-1930, overl. ald. 20-8-2010.

Uit dit huwelijk:
 1. Petra.


Xb Leendert Johannes van Grondelle, geb. Rotterdam 21-10-1896, koperslager (1917) /bedrijfsleider (1973), overl. Schiedam 14-4-1973, tr. Rotterdam 8-8-1917 Catharina Johanna Smaling, geb. Rotterdam 18-3-1898, overl. 1975*, dr. van Adrianus Smaling en Johanna Cornelia Hugens.

Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Cornelia, geb. Rotterdam 5-11-1917, overl. Nederhorst den Berg 20-1-2002, tr. Schipluiden 21-4-1943 Cornelis Koole, geb. Schipluiden 21-4-1912, overl. Alkmaar 13-4-1977, z.v. Pieter Koole en Adriana Johanna de Bruijn*.
 2. Jacob, geb. Rotterdam 19-2-1920, volgt XIa
 3. Geertrui, geb. Rotterdam 16-12-1926, overl. Vlaardingen 20-2-2014, tr. Schiedam 24-6-1954 Abram Caton, geb. Schiedam 12-3-1924, overl. Vlaardingen 30-12-1973, zn. v. Bouke Caton en Elisabeth Jurgens.
 4. Adriana, tr. N.C.Kerkhoff, z.v. Johannes Kerkhoff en Anna Willemina Hendrica Koning.


XIa Jacob van Grondelle, geb. Rotterdam 19-2-1920, koperslager, overl. Schiedam 24-1-1990, tr. Dundee GB 1-9-1945 Gladys Hovell, geb. Arbroath UK 24-9-1927.

Uit dit huwelijk:
 1. Joan, tr. C.J. Holierhoek.
 2. George Leendert, tr. J. Hofman.


Xc Jacob van Grondelle, geb. Rotterdam 20-12-1899, metselaar, overl. ald. 24-1-1971, tr.(1) ald. 28-11-1923 Maria Dirks, geb. Rotterdam 1-4-1895, overl. ald. 5-10-1939, dr. van Hendrik Dirks, los werkman, en Adriaantje Francijntje van Driel;
tr.(2) ald. 2-9-1942 Hendrika Korst, geb. Rotterdam 20-11-1906, overl. na 24-1-1971, dr. v. Mathilda Korst.

Uit huwelijk (1):
 1. Marinus, geb. Rotterdam 5-9-1919, machinebankwerker, overl. ald. 16-9-1986, ongehuwd.


Xd Jan Pieter van Grondelle, geb. Rotterdam 15-3-1903, metselaar, overl. ald. 20-8-1993, tr. ald. 20-3-1929 Cornelia Dekker, geb. Rotterdam 5-7-1903, overl. ald. (Charlois) 22-5-1986, dr. v. Pieter Dekker en Pieternella Steenpoorte.

Uit dit huwelijk:
 1. Jacob, geb. 25-11-1930, volgt XI
 2. Pieter Jan, tr. N. Broere.


XI Jacob van Grondelle, geb. 25-11-1930, overl. Zoetermeer, 10-8-2010, tr. Rotterdam 19-3-1959 Cornelia Martha Nelly van Mullem.

Uit dit huwelijk:
 1. Elmer Dirk.
 2. Anja Cornelia.


IXb Jan van Grondelle, geb. IJsselmonde 14-3-1873, voerman / gemeentewerkman (1919), overl. ald. 25-10-1965, tr.(1) Deventer 15-7-1897 Johanna Hendrika Scheepers, geb. Deventer 21-10-1872, overl. Rotterdam 15-2-1910, dr. van Georg Josephus Scheepers, landbouwersknecht, en Geertrui Wallaardt;
tr.(2) Rotterdam 10-9-1924 Etje Bolt, geb. Wirdum (gem. Loppersum) 14-10-1869, overl. Poortugaal 9-2-1960, dr. van Klaas Bolt, dagloner, en Etje Frederiks Reker.

Uit huwelijk (1):
 1. Cornelia Geertruida, geb. Deventer 11-3-1894, overl. Eindhoven 23-3-1992, tr. Rotterdam 20-8-1919 Hubertus Rath, geb. Rotterdam 2-3-1896, overl. ald. 10-11-1960, zn. van Hendrik Johann Rath, tapijtwever (1896)/ fabrieksbaas (1919), en Hendrika Jacoba van der Velden.
  Uit dit huwelijk: a. Jan Rath.
  Cornelia Geertruida krijgt te Rotterdam op 8-6-1916 een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.
 2. Geertruida Wilhelmina, geb. Deventer 6-6-1897, overl. Rotterdam 26-10-1957, tr. ald. 14-9-1921 Peter Gerardus Valckx, geb. Well gem. Bergen L. 31-5-1893, orgelbouwer, overl. Rotterdam 20-4-1978A, zn. van Karel Valckx en Maria Catherina Janssen.
 3. Neeltje, geb. Rotterdam 18-12-1900, overl., tr. ald. 13-9-1922 Franciscus Gerardus Antonius van Waasdijk, geb. Rotterdam 22-10-1895, winkelbediende, overl., zn. van David Huibert van Waasdijk, spoorwegbeambte, en Johanna Jacoba Rila.
 4. Hermina Theodora, geb. Rotterdam 15-3-1905, overl. ald. 8-11-1944, tr. ald. 25-2-1926 Leendert Aart de Vogel, geb. Rotterdam 26-8-1901, overl. ald. 2-10-1958, zn. van Nicolaas de Vogel, caféhouder, en Helena Maria Johanna op den Kelder. Leendert Aart de Vogel tr. (2) Hermina Christina Rossaert; hij tr. (3) Henrica Geertruida de Boer.

naar begin pagina