Van Grondelle
Genealogie


Drongelen


Deze tak begint bij Dirk en Arend van Grondel, zonen van Arend van Grondel(le) en Elisabeth Schilders. Informatie over hun voorouders vindt u op de pagina Zeven generaties in Geertruidenberg van deze genealogie.

Om privacy-redenen bevat deze pagina over het algemeen geen nadere gegevens over nog in leven zijnde personen. Om meer informatie te krijgen kunt u mij een mailtje sturen.
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 6 februari 2017


VIII Dirk van Grondel, geb. Drongelen 31-5-1836, arbeider, overl. Amsterdam 14-4-1901, zn. v. Arend van Grondel(le) en Elisabeth Schilders, tr. Wijk en Aalburg 6-9-1862 Jakoba Bouwman, geb. Aalburg (gem. Wijk en Aalburg) 27-12-1842, overl. Vinekeveen en Waverveen 4-5-1914, dr. van Jakob Bouwman en Johanna Colijn .

Uit dit huwelijk:
 1. Arend, geb. Drongelen 1-3-1866.
 2. Johannes Cornelis, geb. Drongelen 31-7-1869,landarbeider (1896), overl. Amsterdam 21-2-1946, tr. ('van Grondel') Wilnis 31-10-1896 Marretje van Oostrum, geb. Westbroek 9-9-1857, overl. Haarlemmermeer 4-3-1927 (69 jr), dr. v. Cornelis van Oostrum en Dirkje Hendriksen, geen kinderen.
 3. Elisabeth, geb. Haarlemmermeer NH 30-4-1878, overl. Nieuwer-Amstel 30-8-1944, tr. Nieuwer-Amstel 18-5-1904 Dirk Splinter, geb. Mijdrecht 29-1-1877, overl. Aalsmeer 16-9-1944, zn. v. Jan Splinter en Adriana Schinkel.


VIII Arend van Grondel(le), geb. Drongelen 25-3-1839, arbeider, overl. ald. 2-3-1871, tr. ald. 24-8-1859 Sijke Nieukoop, geb. Eethen 22-6-1836, overl. Drongelen 9-11-1903, dr. van Adam Nieukoop, bouwman, en Janneke Uijthoven; Sijke Nieukoop tr. (2) Drongelen 30-8-1872 Hendrik van de Nieuwegiessen.

Uit dit huwelijk te Drongelen geb.:
 1. Adam Arend, geb. 25-1-1860, overl. ald. 30-5-1860.
 2. Adam, geb. 25-5-1862, volgt IXa
 3. Arend, geb. 15-2-1865, volgt IXb
 4. levenloos kind, geb./overl. 22-3-1866.
 5. Elisabeth, geb. 11-3-1867, overl. ald. 11-10-1867.
 6. Cilius Johannes, geb. 6-8-1868, volgt IXc
 7. levenloos kind (vrouwelijk), geb./overl. 1-10-1870.


IXa Adam van Grondel, geb. Drongelen 25-5-1862, arbeider/dagloner (Eethen), vuurstoker / steenkolenwerker/ gemeentearbeider, overl. Rotterdam 27-11-1922, tr. Drongelen 27-8-1886 Sijke Antonia Naijen, geb. Drongelen 4-4-1863, overl. Rotterdam 7-4-1945, dr. van Jan Gerritse Naijen en Maria Bouman.

Uit dit huwelijk:
 1. Arend, geb. Drongelen 3-10-1886, volgt Xa
 2. levenloos geboren kind (meisje), geb./overl. Besoijen 1-11-1887.
 3. Jan, geb. Besoijen 22-12-1888, borstelmakersknecht, overl. Rotterdam 12-9-1905.
 4. Sijke Cornelia, geb. Eethen (gem. Heesbeen, Eethen en Genderen) 18-10-1890, overl. Rotterdam 9-4-1977, tr. Rotterdam 20-3-1918 Pieter Mak, geb. Bergambacht 1-6-1897, overl. Rotterdam 31-10-1969, zn. v. Pieter Mak en Aaltje de Bruyn.
 5. Willem, geb. Eethen 4-10-1891, volgt Xb
 6. Siles Marius, geb. Eethen 24-2-1893, overl. ald. 18-7-1893.
 7. Marius Silis, geb. Eethen 24-3-1894, overl.ald. 15-6-1894.
 8. Marius Adrianus, geb. Eethen 14-10-1895, volgt Xc
 9. Berthus, geb. Eethen 2-2-1897, overl. ald. 5-11-1898.
 10. Maria Johanna, geb. Eethen etc. 28-8-1898, overl. Rotterdam 23-4-1918.
 11. Bertus, geb. Rotterdam 29-10-1899, volgt Xd
 12. Elizabeth, geb. Rotterdam 6-11-1901, overl. ald. 1-4-1914.


Xa Arend van Grondel, geb. Drongelen 3-10-1886, sleeper/ los werkman, overl. Rotterdam 9-4-1977, tr. ald. 12-6-1907 Leentje Neeltje Hagendijk, geb. IJsselmonde 6-5-1885, overl. Rotterdam 21-2-1957, dr. van Jan Hagendijk en Wijntje van Pelt.

Uit dit huwelijk te Rotterdam geb.:
 1. Sijke Anthonia Wijntje, geb. 24-3-1908, overl. ald. 22-11-1988, tr. ald. 3-5-1939 Adrianus van der Tholen, geb. Rotterdam 15-5-1910, overl. ald. 6-10-1969, z.v. Gerrit van der Tholen en Gerardina Sneepels. Uit dit huwelijk: Marijke van der Tholen.
 2. Wijntje Sijke Antonia, geb. 24-2-1910, tr. J.C. Pol.
 3. Johanna Neeltje, geb. 31-10-1911.
 4. Jan, geb. 17-9-1915, volgt XIa
 5. Maria Elisabeth, geb. 6-3-1920, overl. ald. 6-4-1947, tr. Willem Johannes Borst.


XIa Jan van Grondel, geb. Rotterdam 17-9-1915, overl. Serooskerke 2-5-1999, begr. ald., tr. (1) Rotterdam 25-9-1940 Chr. van Toor, geb. ca. 1913, overl. Rotterdam mei 1963; tr. (2) Alida Johanna Emmen, geb. 28-7-1926, overl. 2-4-2008, begr. Serooskerke.

Uit het tweede huwelijk:
 1. Hans Christiaan.


Xb Willem van Grondel, geb. Eethen (gem. Heesbeen, Eethen en Genderen) 4-10-1891, stoker, overl. Den Bosch 20-11-1978, tr. Rotterdam 24-12-1913 Hendrika Johanna Heukeshoven, geb. Rotterdam 10-3-1886, overl. ald. 18-1-1958, dr. van Theodorus Heukeshoven en Johanna Maria Doodhagen.

Uit dit huwelijk te Rotterdam geb.:
 1. Wilhelmina Hendrika, geb. 27-11-1913, tr. Rotterdam 11-3-1936 Eliza Reeling, geb. Rotterdam 11-1-1914, z.v. Hermanus Reeling en Cornelia Nobel.
 2. Adam, geb. 6-8-1915, overl. ald. 24-12-1997, tr. Rotterdam ca. 12-3-1942 (otr. ald 23-12-1941/26-2-1942) Adriana Pieternella Schriks.


Xc Marius Adrianus van Grondel, geb. Genderen 14-10-1895, broodbakkersknecht (1918), brievenbesteller, overl. Rotterdam 2-6-1965, tr. Hillegom 5-9-1918 Jacoba Maria van Wonderen, geb. Hillegom 4-4-1898, overl. Ouddorp 3-11-1993, dr. v. Willem van Wonderen, slager, en Petronella Jacoba Scholte

Uit dit huwelijk:
 1. Jan, geb. Hillegom 11-10-1918, volgt XIb
 2. Petronella Wilhelmina, geb. Rotterdam 27-12-1923, overl. ald. 23-12-1978.
 3. Jacoba Maria, geb. Rotterdam 7-1-1931, geb. Rotterdam 7-1-1931, tr. 26-9-1951 J. Waardenburg, geb. 1930, overl. Rotterdam ca. 10-8-1987.


XIb Jan van Grondel, geb. Hillegom 11-10-1918, overl., tr. Rotterdam 11-6-1947 M.B. (Marie) van Kranenburg.

Uit dit huwelijk:
 1. Albert Jan, tr. Alida van Mourick, dr. v. Adrianus van Mourick en Lena van Kranenburg*.


Xd Bertus van Grondel, geb. Rotterdam 29-10-1899, hulpmonteur (1931)/ opzichter GEB (1973), overl. ald. 20-11-1973, tr. ald. 17-1-1923 Geertruida Adriana Visser, geb. Rotterdam 10-9-1905, overl. ald. 14-7-1967, dr. v. Hermanus Arnoldus Visser en Catharina Maria van de Laar.

Uit dit huwelijk te Rotterdam geb.:
 1. Adriaan Karel Frederik, geb. 12-10-1923, volgt XIc
 2. Bertus Adam, geb. 6-11-1930, overl. ald. 15-11-1931.


XIc Adriaan Karel Frederik van Grondel, geb. Rotterdam 12-10-1923, grossier, overl. Rockanje 20-7-1975, begr. Charlois, tr. Margaretha Warmer

Uit dit huwelijk:
 1. Bertus Johannes.


IXb Arend van Grondel, geb. Drongelen 16-2-1865, spoorweg-arbeider, overl. Gouda 10-1-1951, tr.( 1) Eethen 22-5-1890 Maria van der Mooren, geb. Genderen 12-12-1868, overl. Rotterdam 14-12-1909, dr. v. Jan van der Mooren en Hilleke Millenaar;
hij tr. (2) Rotterdam 30-9-1914 Maartje Kort, geb. Zuidland 30-8-1867, overl. Rotterdam 17-9-1934, wed. van Jan Droog, dr. van Leendert Kort en Elisabeth Gorseman.

Uit het eerste huwelijk:
 1. Arend Hendrikus, geb. Eethen (Genderen) 6-4-1891, volgt Xe
 2. Hillina Johanna, geb. Barendrecht 20-5-1892, overl. Rotterdam 6-11-1975, tr. Soerabaja NI 20-12-1919 Matthijs Roubos, geb. Haarlemmermeer 3-9-1894, overl. Osaka Japan 30-1-1944, z.v. Cornelis Roubos, metselaar, en Aaltje van der Mooren.
 3. Sijke Antonia, geb. Barendrecht 11-2-1896, overl. Terneuzen 12-11-1981, tr. Zaamslag 21-9-1922 Cornelis Maarten Stoffels, geb. Zaamslag 2-6-1873, overl. Terneuzen 6-8-1952, z.v. Johannes Mattheus Stoffels en Catharina Jozina Michielsen.
 4. Cornelis, geb. Barendrecht 27-5-1898, volgt Xf
 5. Johanna Elizabeth, geb. Rotterdam 1-5-1900, overl. 's-Gravenhage 15-3-1989, tr. ald. 26-5-1920 Dominian de Lange, geb. 's-Gravenhage 3-11-1892, overl. ald.
 6. Jan, geb. Rotterdam 13-6-1905, volgt Xg
Uit/ bij het tweede huwelijk:
 1. Leendert Droog, geb. Rotterdam 24-3-1890 (sz).
 2. Kors Droog, geb. Kralingen 1-10-1894 (sz).
 3. Elizabeth Adriana Droog, geb. Rotterdam 6-6-1896 (sd).
 4. Maartje Droog, geb. Rotterdam 13-4-1903 (sd).
 5. Alida van Grondel, geb. Rotterdam 2-6-1915, woont 1948/1949 te Batravia, tr. ald. 18-10-1939 P.J.H. de Knecht.


Xe Arend Hendrikus van Grondel, geb. Genderen 6-4-1891, vleeschhouwersknecht, overl. Rotterdam 24-9-1970, tr. ald. 29-9-1915 Elizabeth Karreman, geb. Rotterdam 5-3-1889, overl. ald. 29-4-1958, dr. van Jan Antonie Karreman en Elisabeth Vermeule.

Uit dit huwelijk te Rotterdam geb.:
 1. Maria Elizabeth, geb. 25-1-1916, overl. Zwijndrecht 16-2-1999, tr. Rotterdam 20-2-1946 M. Storm, overl. voor 1999, scheiding.
 2. Elizabeth, geb. 15-3-1917, overl. Zwijndrecht 5-7-1999, tr. ald. 28-11-1945 A.M. Bentsnijder.
 3. Arend, geb. 3-3-1918, volgt XId
 4. Jan Anthony, geb. 23-5-1919, volgt XIe


XId Arend van Grondel, geb. Rotterdam 3-3-1918, overl. ald. 13-2-1976, tr. ald. 24-4-1946 Louise Maria Goudswaard, geb. Leiden 19-6-1925, overl. Krimpen aan de IJssel 1-12-2012, dr. v. Maria Margaretha Goudswaard; Louise Goudzwaard tr. (2) Cornelis Pieter Haan.

Uit dit huwelijk te Rotterdam geb.:
 1. Maria, tr. W.J. van Pelt.
 2. Arend Hendrikus, volgt XII
 3. Elizabeth, G.A. van der Poel.


XII Arend Hendrikus van Grondel, tr. M. D.N. Daams.

Uit dit huwelijk:
 1. Peter.


XIe Jan Anthony van Grondel, geb. Rotterdam 21-5-1929, tr. ald. H. de Steur

Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis, volgt XII
 2. Hetty.


XII Cornelis van Grondel, tr. Johanna Soetje Adriaantje Goudszwaard.

Uit dit huwelijk:
 1. Michael Jan.
 2. Dennis.


Xf Cornelis van Grondel, geb. Barendrecht 27-5-1898, rangeerder NS, overl. Vlaardingen 11-4-1986, tr. Rotterdam 9-4-1924 Pietje Hoogendoorn, geb. Rotterdam 25-3-1903, overl. Vlaardingen 3-12-1984, dr.v. Pieter Hoogendoorn en Pietje den Hartog.

Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Arend, geb. Amersfoort 18-7-1926, volgt XIf


XIf Pieter Arend van Grondel, geb. Amersfoort 18-7-1926, operator, overl. Vlaardingen 29-9-1991, tr. Rotterdam 1955 Willemijntje van Brakel, overl. Vlaardingen 23-9-2015.

Uit dit huwelijk te Vlaardingen geb.:
 1. Joyce Diana.
 2. Renate Sabine.


Xg Jan van Grondel, geb. Rotterdam 13-6-1905, vuurstoker / olieman grote vaart / voorman machinekamer grote vaart, overl. ald. 23-11-1993, tr. ald. 26-11-1930 Pieternella Anna Maria Erkens, geb. Rotterdam 15-12-1904, overl. Beverwijk 11-8-1968, dr. v. Johannes Arnoldus Erkens en Esther Mingaars.

Uit dit huwelijk te Rotterdam geb.:
 1. Esther Maria, geb. 18-1-1932.
 2. Pieternella Anna Maria, geb. 24-1-1938, overl. Krimpen aan de IJssel 11-8-2016, tr. Koos van Lier. Zij krijgt voor haar huwelijk een dochter, Annemarie van Grondel


IXc Cilius Johannes van Grondel, geb. Drongelen 6-8-1868, pakhuisknecht, overl. Rotterdam 12-4-1952, tr. Wijk en Aalburg (NBr) 17-4-1890 Nolda Wilhelmina Bax, geb. Wijk en Aalburg (NBr) 2-11-1870, overl. Rotterdam 10-12-1955, dr. v. Willem Bax en Antonia Bouman.

Uit dit huwelijk:
 1. Antonia, geb. Drongelen 27-11-1890, winkeljuf, overl., tr. Crewe (UK) William George Barrow, vertrekt 1920 naar Sheffield UK, overl.
 2. Alida Elisabeth, geb. Rotterdam 4-5-1892, naaister, overl. ald. 19-10-1973, tr. ald. 17-9-1913 Martinus Christiaan van der Kraan, geb. Rotterdam 30-3-1889, overl. ald. 26-6-1962, zn. v. Hendrik van der Kraan, politieagent, en Alberta Christina van der Rest.
 3. Arend Johannes, geb. Rotterdam 7-9-1893, volgt Xh
 4. Elisabeth Aagje, geb. Rotterdam 28-12-1894, overl. ald. 5-9-1895.
 5. Bertus Martinus, geb. Rotterdam 30-1-1899, volgt Xi


Xh Arend Johannes van Grondel, geb. Rotterdam 7-9-1893, havenarbeider, overl. ald. 16-4-1948, tr. ald. 2-6-1920 Frieda Helene Hass, geb. Rotterdam 27-11-1893, overl. ald. ca. 13-1-1960, dr. v. Paul Nicolai Arthur Hass, kok, en Johanna Cornelia Madern.

Uit dit huwelijk:
 1. Fritz, geb. Rotterdam 2-7-1923, volgt XIg , overl. ald. 3-6-1996, tr. ald. Johanna Alberdina Groeneveld, dr. v. Barend Jan Groeneveld en Elisabeth Knoester*. Uit dit huwelijk een zoon geb. 1953.


Xi Bertus Martinus van Grondel, geb. Rotterdam 30-1-1899, havenarbeider, vuurstoker grote vaart, overl. ald. 23-5-1969, tr. ald. 13-6-1928 Maria Markus, geb. Rotterdam 6-11-1897, overl. 5-7-1972, dr. v. Jan Markus, smid, en Gerarda Franken.

Uit dit huwelijk:
 1. Maria Markus, geb. Rotterdam 6-2-1916 (sd).
 2. Betje van Grondel, geb. Rotterdam 31-7-1920, overl. ald. 14-12-1991, tr. ald. Frederik Weideman, geb. Rotterdam 26-7-1919, z.v. Fredrik Weideman en Clasina Vermeij.


naar begin pagina