Van Grondelle
Genealogie


Introductie

Bij ons onderzoek naar de familie Van Grondelle (ook geschreven als Van Grondel of Grondel) is gebleken dat de afstamming van vrijwel alle personen met die naam is terug te voeren op de Geertruidenbergse vissersfamilie Van Grondelle.

De visserij was eeuwenlang voor Geertruidenberg een van de belangrijke bronnen van bestaan. Na de St. Elisabethsvloed in 1421 ontwikkelde zich in de ondergelopen Groote of Zuidhollandse Waard (de tegenwoordige Biesbosch) de visserij op vooral zalm, steur en elft. De daar gevangen vis werd in Geertruidenberg ter markt gebracht.

De oudst bekende persoon van de familie Van Grondelle is Jan Bastiaense. Hij werd te Drimmelen geboren omstreeks 1610. Hij gebruikte overigens nog niet de achternaam Van Grondelle, dat gebeurde pas door zijn zonen vanaf ongeveer 1690.
Behalve (veel) vissers treffen we in de zeventiende en achttiende eeuw bij de familie Van Grondelle ook timmermannen en voerlieden aan.

Zo ongeveer vanaf de achtste generatie trekken veel Van Grondelle's weg uit Geertruidenberg. Dat valt samen met een periode van economische neergang van de stad en met de opkomst van nieuwe economische centra als Rotterdam. Min of meer grote clusters van de familie Van Grondelle (Van Grondel, Grondel) komen terecht in o.a. Heusden, Rotterdam, Den Haag en Zeist.